fbpx

PROJECT: VAN ZELFORGANISERENDE TEAMS NAAR EEN LEVEN LANG LEREN

Met het project: van zelforganiserende teams naar een leven lang leren, medegefinancierd met middelen uit het Europees Sociaal Fonds, wilde Natuurfontein onderzoeken hoe ze de ontwikkeling naar een professionele lerende organisatie kon versterken.

Uit gesprekken met directie en medewerkers bleek dat Natuurfontein ondanks het hebben van het unieke gedachtegoed ‘altijd buiten’ geen heldere, gezamenlijke koers had, die gedragen werd door de hele organisatie. Hierdoor bleken spanningen tussen aan de ene kant de doelen van de organisatie en de ontwikkelingsmogelijkheden en ontwikkelingsvragen van medewerkers aan de andere kant. 

Na gesprekken, en het hierop volgende advies, implementatieplan en begeleiding, zijn er verschillende acties ondernomen met succesvolle resultaten.

  • Tijdens het project is er vanuit een vernieuwde visie en missie een duidelijke structuur neergezet die succesvol heeft bijgedragen aan de ontwikkeling van de lerende organisatie. 

  • Er is een duidelijke structuur opgezet die het mogelijk maakt om samen te ontwikkelen. Deze is gefaciliteerd door de directie en management. 

  • Medewerkers zijn en worden nog steeds frequent getraind in het professionaliseren. Talenten binnen het team worden optimaal benut.

  • Medewerkers voelen zich op hun plaats binnen de organisatie. Natuurfontein bestaat inmiddels uit een groep initiatiefrijke mensen die leren van en met elkaar en durven te experimenteren.

Dit Project is medegefinancierd door de Europese Unie