Naam
E-mailadres
Telefoonnummer
Naam kind
Leeftijd kind
Bericht
0 of 350

Wil je met ons bellen?

Heb je vragen over de wachtlijst of andere zaken en wil je ons even spreken?
Wij zijn bereikbaar op 020–7701603.

Bestaande ouders

Aangezien wij veel buiten zijn en een klein support team hebben, adviseren we om zoveel als mogelijk via de Flexkids App of met je eigen Locatie Coördinator te communiceren.

Let s.v.p op onderstaande aandachtspunten:

  • Afmelden van aanwezigheid via de flexkids App / ouderportaal.
  • Aanvragen van een extra dag via de flexkids App / ouderportaal.
  • Heeft u iets bijzonders te melden aangaande uw kind die dag? Zet het in de App: Opvangkalender/dag van opvang/notitie. Dan komt het ook bij de juiste medewerker van die dag aan
  • Contractaanpassingen, opzeggingen, uitbreiding opvang verzoeken svp via mailen naar plaatsing@natuurfontein.nl
  • Eenmaal geaccordeerde ruildag verzoeken/incidentele opvang kunnen NIET geannuleerd worden