Corona update

BUITEN………

…..kun je pas écht je GRENZEN VERLEGGEN en dat is goed voor je motorische ontwikkeling.
…..is goed voor je GEZONDHEID en VERBREEDT JE HORIZON.

…..verhoogt je CONCENTRATIE en vergroot je LEERPRESTATIES.
……geeft je meer ZELFVERTROUWEN en WEERBAARHEID.
…..Maakt je SLIMMER en SOCIALER.

BUITEN IN DE NATUUR………

…..is meer ruimte voor FANTASIE, DROMEN en VERWONDERING.
…..is de BASIS VOOR DUURZAAM GEDRAG.
…..kun je je VRIJ voelen.

Maar bovenal: BUITEN maakt je BLIJ!

Rondleiding aanvragen
Direct inschrijven
Bekijk de video’s van Natuurfontein

Wie zijn wij

In september 2011 opende de eerste vestiging van Natuurfontein haar deuren aan de Ite Boeremastraat in Amsterdam. De eerste natuur BSO in Amsterdam was een feit. Wat begon als een idee van ‘natuurtalent’, inspirator en eigenaar Monique van Loenen is uitgegroeid tot een bloeiende en sterk groeiende organisatie met drie locaties, meer dan 30 medewerkers en ruim 400 kinderen.

Centraal staan de kinderen, onze ‘natuurtalenten’. Wij zijn ervan overtuigd dat kinderen natuur en buitenspelen nodig hebben voor een evenwichtige groei en ontwikkeling. Dat blijkt uit diverse onderzoeken, maar ervaren we ook in de dagelijkse praktijk. Natuurfontein biedt daarom kinderopvang aan waarbij kinderen zoveel mogelijk buiten zijn, in de (stads)natuur. Ze ontdekken de stad, ervaren de stadsnatuur maar ontdekken ook zichzelf, hun eigen ‘natuur’. Dit gebeurt allemaal binnen een veilige context waarbij de kinderen leren omgaan met risico’s. Binnen onze filosofie past ook gezonde voeding en bewustzijn over waar ons eten vandaan komt. Kinderen weten zelf ook goed wat ze willen en nodig hebben. Daarom hebben zij zelf ook inspraak. We streven ernaar dat elk kind prachtige jeugdherinneringen creëert in zijn/haar tijd bij Natuurfontein.

Natuurfontein is een lerende organisatie waar de medewerkers ook alle ruimte krijgen voor hun eigen ontwikkeling. We maken gebruik van ieders talent en kracht. De achterliggende gedachte hierbij is dat we hiermee aansluiten bij een transitie die momenteel plaatsvindt: van een samenleving die gebaseerd is op economie en macht naar een samenleving die gebaseerd is op harmonie en balans. Daar voelen wij ons in thuis!

Een dag bij Natuurfontein

Een dag bij Natuurfontein is niet zomaar een dag. Ook bij ons hebben we verschillende dagen, denk hierbij aan reguliere-, studie-, vakantie-, woens- en vrijdagen. De tijden op de dagen verschillen en dit is bepalend voor de locatie waar we op die dag onze avonturen gaan beleven.
Op studie- en vakantiedagen zijn we dagelijks geopend van 08:00 uur – 18:30 uur. Verder halen we de kinderen op reguliere dagen (waaronder de woensdag en vrijdag) na schooltijd bij de school op en zijn we geopend tot 18:30 uur. Wil je meer informatie? Stuur ons dan een mailtje op info@natuurfontein.nl

De kracht van de natuur

Nog nooit groeiden zoveel kinderen zo ver weg van de natuur op. De druk op de natuur is de laatste jaren groot, waardoor meer groen vervangen wordt door stenen. Opgroeiende kinderen leren de natuur niet kennen, waardoor ze deze ook niet meer gebruiken. Dit zijn bevindingen uit meer dan 22 onderzoeken over ‘Natuur voor kinderen’.

Er is een sterk positieve relatie aangetoond tussen schooltuinprojecten en schoolprestaties. Ook het milieubewustzijn (waaronder het eten van groente en fruit) heeft een positieve uitwerking op het zelfvertrouwen van de kinderen. Bewoners uit groene buurten hebben minder gezondheidsklachten (zoals depressies, angststoornissen, hoge bloeddruk, rug- en nekklachten en migraine). Bij kinderen tot 13 jaar is de relatie tussen groen en minder gezondheidsklachten het sterkst. Daarom gaan de kinderen bij ons zoveel mogelijk naar buiten om te spelen en natuurervaringen op te doen!

Wat feitjes op een rij:

  • Natuur leidt tot een betere motorische en fysieke ontwikkeling van kinderen.
  • Natuur kan gezondheidsklachten – zoals overgewicht, ADHD en depressies – helpen tegengaan.
  • Na een dagje buiten, in de natuur, zijn de kinderen moe en voldaan en hebben ze een gezonde eetlust.
  • Ervaringen in de natuur bevorderen creativiteit, onafhankelijk denken, verbanden leggen en taalontwikkeling.
  • Kinderen leren al spelend van alles over de natuur in de eigen omgeving.
  • Natuur levert betere leerprestaties op.
  • Op jonge leeftijd opgedane natuurervaringen leiden op latere leeftijd tot een meer positieve houding ten opzichte van natuur en milieu.

Wij werken met de volgende drie pijlers:

Natuur

Leren vanuit (en in) de natuur

Natuur mag aan de ontwikkeling van een kind niet ontbreken. Hierom leren de kinderen meer over de stads(natuur). De kinderen krijgen een echte ‘natuurbeleving’ door te onderzoeken, ontdekken en ervaren. Vanuit haar of zijn eigen natuur. Wat voel je? Wat zie je? Wat ruik je? Wat proef je en wat hoor je? Door de ervaringen worden de zintuigen geprikkeld en worden de kinderen enthousiast over de natuur en beleven deze op hun eigen manier. Dit resulteert in respect en openheid voor de natuur en alles wat leeft.

Stadsvinder

Stadsvinder skills ontwikkelen

De term ‘Stadvinder’ is afgeleid van het bekende ‘Padvinder’. Dit staat symbool voor waar Nederlanders altijd zo goed in zijn geweest; op avontuur gaan en de wereld ontdekken en verkennen. En daarbij zoeken naar wat er allemaal mogelijk is in die wereld. Bij Natuurfontein verkennen en ontdekken de kinderen de stad. Want hier is enorm veel te vinden! Om te verzamelen of om iets van te maken. Ook ontmoeten we planten, dieren en interessante mensen. Op deze ontdekkingstochten vinden kinderen groene plekken in de stad waarvan volwassenen vaak het bestaan niet eens weten. Ter plaatse ontdekken zij wat je allemaal kunt doen op deze plekken. En zij leren ook allerlei technieken om te overleven in de stad.

Ik ben…

Ontwikkeling van het innerlijke kind

Ieder kind is uniek. Beleven, ervaren en creëren is wat het kind nodig heeft in onze samenleving. Ons team geeft het kind een veilige en vertrouwde omgeving zodat er ruimte ontstaat voor zelfontplooiing. Waarin het kind zelf zijn interesses, kwaliteiten en zwaktes kan ontdekken. Met een open blik kan het kind met vertrouwen en zelfkennis zijn of haar pad in de wereld verder ontdekken. De rol van ons team is het kind hierin te ondersteunen en aan te moedigen.

Eerste Fairtrade BSO van Amsterdam

Naast dat we de eerste natuur BSO van Amsterdam zijn, hebben we in 2016 als eerste BSO in Amsterdam de titel ‘Fairtrade BSO’ behaald!

Duurzaamheid, buiten spelen en zich verbonden voelen met kinderen op andere plekken in de wereld; dat zijn uitgangspunten van Natuurfontein waar fairtrade helemaal bij thuishoort. Dat betekent dat we fairtrade producten gebruiken, maar ook ouders en kinderen erbij betrekken door communicatie en activiteiten.

Van fairtrade producten weet je zeker dat ze onder eerlijke en duurzame voorwaarden zijn verhandeld. Met fairtrade inkoop zorg je voor betere sociale en milieuomstandigheden voor boeren en producenten in ontwikkelingslanden. Meer weten over Fairtrade? Klik dan hier.

Kwaliteitsmerk

Natuurfontein heeft voor beide locaties het Kwaliteitsmerk Groene Kinderopvang. Onze locatie WG-terrein heeft deze in 2013 behaald en de locatie Westerpark in 2015.

Dit kwaliteitsmerk wordt uitgereikt door Stichting Groen Cement. Deze stichting is een netwerk van kinderopvanglocaties en deskundigen op het gebied van natuur en milieu. Met elkaar zetten ze zich in om kinderen en natuur te verbinden. Kinderen zijn de belangrijkste schakels voor de toekomst van onze aarde. Door de kinderopvang te ‘vergroenen’ wil Stichting Groen Cement hieraan een bijdrage leveren.

Een kinderopvanglocatie krijgt dit kwaliteitsmerk als ze aan een aantal voorwaarden voldoen. Deze zijn hier te vinden. Natuurfontein is er heel trots op dat we het Kwaliteitsmerk Groene Kinderopvang hebben!

Je kind direct aanmelden

Inschrijven