Informatie Coronavirus

Laatste update: maandag 6 april

 

 

Aangescherpte hygiënemaatregelen Natuurfontein

Natuurfontein volgt de richtlijnen van het RIVM. De belangrijkste maatregel is op dit moment extra aandacht voor goede hygiëne. Daarom hanteren wij vooralsnog de volgende aanwijzingen:

• Was je handen regelmatig en goed. Op de site van het RIVM staat een duidelijke uitleg wat onder ‘goed handen wassen’ wordt verstaan.
• Kinderen dienen bij binnenkomst direct de handen te wassen.
• Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog.
• Gebruik papieren zakdoekjes.
• Schudt geen handen.
• Maak plekken waar ziekteverwekkers vaker aanwezig zijn en sneller worden verspreid, regelmatig schoon. Voorbeelden zijn de wc en dingen die mensen vaak aanraken; denk aan deurklinken, lichtknoppen en trapleuningen.
• Omdat we als Natuurfontein het grootste gedeelte van de dag buiten zijn, hebben we speciale hygiëneboxen samengesteld. In deze boxen zitten zeep, papieren (hand)doeken, ontsmettingsgel, plastic handschoenen en papieren zakdoekjes. De handen van de kinderen worden gewassen onder duidelijke instructie en toezicht van de pm-er. Daarna wordt deze gedroogd met keukenpapier. Het kind gooit het papiertje in de prullenbak. Evt. wordt er nog gedesinfecteerd.
• Kinderen kunnen naar binnen, ouders vragen we bij de deur te wachten. Graag afstand houden bij de voordeur. De pm-ers zorgen dat je kind klaarstaat.
• Ouders die toch naar binnen komen dienen overschoenen aan te trekken, deze liggen bij de voordeur.

Natuurfontein vangt kinderen op van ouders in cruciale beroepen

Ouders in zogenoemde vitale beroepen zoals de zorg en hulpdiensten mogen hun kinderen naar de opvang brengen. Van de ouders die werken in maatschappelijk vitale sectoren of beroepen willen we graag weten of het je lukt opvang voor jouw kind te regelen. Wij hopen van harte dat dit lukt. Mocht dit niet het geval zijn, dan is je kind welkom bij Natuurfontein. De lijst van cruciale beroepen is hier in te zien.

1. Indien je kind WEL komt, wil je dit dan extra bevestigen door op de knop [kort berichtje voor de groep] te drukken en daar in te zetten CRUCIAAL. (Deze knop komt tevoorschijn wanneer je je kind wilt afmelden).
2. Wij weten niet welk beroep je uitoefent en gaan dit vooralsnog ook niet controleren. We spreken je dan ook op je eigen verantwoordelijkheid aan. Valt het werk (van één van beide ouders) onder de cruciale beroepen, dan is je kind deze weken welkom, ook op dagen dat je normaliter geen opvang afneemt. Mail naar info@natuurfontein.nl. Dan plannen we je kind de benodigde dagen extra in zonder extra kosten.

Tijdens de coronacrisis:
• Wij zijn dagelijks van 08.00 uur tot 18:30 uur open op locatie westerpark tot nader order.
• De kinderen graag EIGEN DRINKBEKERS meegeven ivm hygiëne.
• Het kan de komende weken voorkomen dat wij groepen of locaties samenvoegen. Indien dit het geval is informeren we jullie daar dagelijks voor 20.00 uur over per email.
• Het kan zijn dat we meer kinderen in een groep opvangen dan normaal gesproken is toegestaan. De GGD hanteert versoepelde richtlijnen, Natuurfontein zorgt ervoor dat de veiligheid van jullie kinderen altijd gewaarborgd blijft.
• We zullen zoveel als mogelijk buiten blijven spelen in de buurt van de opvang op rustige groene buitenplekken zolang dit mag en
kan. De veiligheid staat hierbij uiteraard voorop. Mochten hier wijzigingen in komen, nemen we dit op bij de updates op deze pagina.

Gezondheidsklachten in het gezin:
1. Kinderen met de bekende gezondheidsklachten MOETEN thuis blijven
2. Wanneer kinderen toch gebracht worden, of gedurende de dag bovenstaande klachten ontwikkelen, dan bellen we je om je kind op te (laten) halen.
3. Kinderen die met verkoudheidsklachten en/of koorts thuis zijn, zijn weer welkom nádat zij 24 uur klachtenvrij zijn geweest.
4. Als iemand anders in het gezin koorts heeft, dan mag je kind niet naar Natuurfontein!

Updates

Per 9 april 2020 is ook locatie WG geopend voor noodopvang in verband met het aantal kinderen. Ouders in vitale beroepen mogen hun kinderen naar de opvang brengen.

6 april

De compensatieregeling in het kort:

Ouders die hun facturen gewoon doorbetalen, krijgen de kosten voor kinderopvang gedurende de sluitingsperiode volledig vergoed.

  • De overheid compenseert de eigen bijdrage van ouders tot de maximale uurtarieven die door de Belastingdienst worden vergoed (te weten € 8,17 (kdv) en € 7,02 (bso)).
  • In het geval de uurtarieven van een organisatie de maximum uurtarieven van de overheid overstijgen, wordt dit deel van de kosten door de kinderopvangorganisatie aan ouders vergoed.

2 april

1. Voor wie is de compensatie bedoeld?     
Voor alle ouders die normaliter gebruik maken van kinderopvang en hun factuur ook nu volledig door blijven betalen. Dit geldt óók voor ouders in cruciale beroepen. Aan gebruik van noodopvang zijn geen kosten verbonden. 

2. Hoe gaat de overheid de eigen bijdrage van de ouders compenseren?    
Een van opties is dat de compensatie van de eigen bijdrage van ouders wordt overgemaakt naar de ongeveer 4.000 kinderopvangorganisaties (kinderdagverblijven, peuterspeelzalen, bso’s en gastouderbureaus). De kinderopvangorganisaties maken vervolgens de eigen bijdrage over naar de ouder. Dit betreft de eigen bijdrage over de periode 16 maart tot en met 6 april.

De eigen bijdrage van de ouder is het verschil tussen het factuurbedrag en de ontvangen kinderopvangtoeslag. Mocht de sluiting van de kinderopvang worden verlengd dan kan de overheid besluiten om ook de regeling te verlengen.

3. Hoe werkt de compensatie in de praktijk?
Als de terugbetaling aan de ouder via de kinderopvangorganisaties loopt, heeft de kinderopvangorganisatie gegevens van de ouder nodig. Namelijk hoeveel kinderopvangtoeslag of subsidie de ouder per maand ontvangt. Ouders moeten deze informatie zelf aan de kinderopvangorganisatie doorgeven. Hiervoor wordt een formulier ontwikkeld. Dit zal naar verwachting vóór eind maart beschikbaar zijn en via de kinderopvangorganisatie bij de ouders komen. Voor ouders die geen kinderopvangtoeslag of subsidie ontvangen, wordt waarschijnlijk een apart formulier ontwikkeld.

Er worden ook nog andere opties voor de uitvoering van de terugbetaling bekeken. De regeling wordt op dit moment nog nader uitgewerkt. Kinderopvangorganisaties en ouders worden zo spoedig mogelijk hierover geïnformeerd. Zie ook het antwoord op vraag 2.

4. Wanneer krijgen ik de kosten van de kinderopvang terug?
De regeling wordt vanaf 23 maart verder uitgewerkt door het ministerie van SZW, Belastingdienst toelagen, Brancheorganisatie Kinderopvang, Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang, BOinK en Voor Werkende Ouders. De details zijn nog niet beschikbaar, wij informeren u zo spoedig mogelijk. Volgt u ook de website van genoemde organisaties.

5. Waarom moeten ouders eerst betalen en krijgen zij daarna pas het geld terug?
Een ouder behoudt alleen het recht op kinderopvangtoeslag als de factuur wordt betaald en de teruggave van de eigen bijdrage is gekoppeld aan het recht op kinderopvangtoeslag. Ook blijft de plek behouden als de ouder de factuur als gebruikelijk betaalt en kan de ouder meteen weer gebruik maken van de kinderopvang als die weer regulier opengaat.
Daarnaast is het van groot belang dat de kinderopvang in staat wordt gesteld om kinderen van ouders met een cruciaal beroep noodopvang te bieden. Tenslotte moet voorkomen worden dat door deze crisis een deel van de kinderopvang – door gebrek aan inkomsten – omvalt.

Ouders hoeven dus in principe geen wijzigingen door te geven aan de Belastingdienst of hun kinderopvang stop te zetten, tenzij bijvoorbeeld hun inkomen wijzigt. Geef dit dan wel door aan de Belastingdienst.

Voor gastouderopvang geldt; als een ouder per maand een verschillend aantal uren afneemt bij de gastouder, bijvoorbeeld omdat de ouder onregelmatige diensten draait, ga dan uit van het aantal uren dat normaal gesproken deze maand afgenomen zouden worden. De ouder doet dus alsof de gastouderopvang normaal zou doorlopen.

6. Wat moeten ouders doen als hun inkomen sterk daalt door de Coronacrisis, als zij bijvoorbeeld zzp’er zijn en momenteel geen inkomsten hebben of werkloos worden?
Wanneer hun inkomen wijzigt, moeten ouders dit wel door geven aan de Belastingdienst, zoals zij normaal ook zouden doen. De kinderopvangtoeslag is hoger bij een lager inkomen. Ouders zullen dan dus de kinderopvangtoeslag ontvangen die aansluit op hun actuele inkomen. De wijziging gaat in op de eerste dag van de volgende maand. Aanpassen kan via het portaal van de Belastingdienst.

Bij werkloosheid geldt dat tot drie maanden na het verliezen van werk recht blijft bestaan op kinderopvangtoeslag. Ouders die hun werk verliezen, hoeven dus niet direct hun kind(eren) van de opvang te halen en de plek op de kinderopvang op te geven.

7. Krijg ik een nieuwe factuur?
De regeling wordt vanaf 23 maart verder uitgewerkt . De details zijn nog niet beschikbaar, wij informeren u zo spoedig mogelijk. U wordt ook actief door uw kinderopvangorganisatie of gastouderbureau of gastouder geïnformeerd. Volgt u ook de website van genoemde organisaties

8. Wordt de factuur voor de maand april geïncasseerd en wanneer?
De incasso van de factuur voor de maand april vindt plaats op de datum dat de incasso altijd plaats vindt.

9. De periode die nu wordt genoemd spreekt van 15 maart tot en met 6 april, hoe gaat het daarna?
Alle maatregelen die zijn aangekondigd gelden voor de periode 16 maart tot 6 april. Volgens het ministerie is verlenging van de compensatie gekoppeld aan de overige aangekondigde maatregelen. Met andere woorden: als de kinderopvang langer gesloten blijft zal ook de compensatieregeling mogelijk worden verlengd.

10. Moet ik privacy-gevoelige informatie delen om de eigen bijdrage terug te krijgen?
U moet altijd zelf toestemming geven voor het delen van bijvoorbeeld van de hoogte van de door u ontvangen kinderopvangtoeslag met de kinderopvangorganisatie of andere partijen. De wijze waarop dit gaat gebeuren wordt nog nader uitgewerkt, wij informeren u zo spoedig mogelijk. Volgt u ook de websites van genoemde organisaties.

11. Hoe ziet de compensatieregeling voor ouders eruit in het geval van gastouderbureaus? 
Bij de uitwerking van de compensatieregeling voor gastouderbureaus, wordt meegenomen dat het systeem van de gastouderopvang anders in elkaar zit dan dat van een kindercentrum.

2 april 2020

Premier Rutte kondigde aan dat de sluiting van kinderopvang en scholen in ieder geval wordt verlengd tot en met 28 april. Dit betekent dat de kinderopvang en scholen alleen geopend blijven voor noodopvang aan kinderen van ouders werkzaam in de cruciale beroepen. 
De maatregelen van het kabinet geven onvoldoende duidelijkheid over de situatie in de meivakantie. Zodra daar meer duidelijkheid over is zullen we dit middels een update doorgeven op deze pagina.
Meer informatie is hier te vinden op de website van BOINK

31 maart 2020

‘Ik heb koorts, mijn partner heeft geen koorts en moet naar zijn/haar werk (heeft een cruciaal beroep). Mogen mijn kinderen die geen koorts hebben naar de noodopvang?’ 
Nee, uw kinderen moeten thuisblijven.

De eerdere maatregelen blijven daarnaast gehandhaafd:
• Kinderen met de bekende gezondheidsklachten, kuchen, hoesten en/of verkouden MOETEN thuis blijven
• Wanneer kinderen toch gebracht worden, of gedurende de dag bovenstaande klachten ontwikkelen, dan bellen we je om je kind op te (laten) halen.
• Kinderen die met verkoudheidsklachten en/of koorts thuis zijn, zijn weer welkom nádat zij 24 uur klachtenvrij zijn geweest.

24 maart 2020

Wij willen je bijzonder dringend vragen je kind via de flexapp af te melden zodat wij overzicht hebben over de planning.
Indien je kind WEL komt, wil je dit dan extra bevestigen door op de knop [kort berichtje voor de groep] te drukken en daar in te zetten CRUCIAAL. (Deze knop komt tevoorschijn wanneer je je kind wilt afmelden).

16 maart 2020

Nieuws

Wij zijn dagelijks van 08.00 uur tot 18:30 uur open op locatie Westerpark tot nader order.

16 maart 2020

Ja:
Betaal de factuur voor opvang zoals u dat altijd doet. Pas niets aan bij de Belastingdienst voor uw kinderopvangtoeslag, zo houdt u uw recht op opvang en de toeslag en wordt deze doorbetaald. U hoeft geen wijzigingen door te geven of uw kinderopvang stop te zetten.

16 maart 2020

1. Voor wie is de compensatie bedoeld? 
Voor alle ouders die normaliter gebruik maken van kinderopvang en hun factuur ook nu volledig door blijven betalen. Dit geldt óók voor ouders in cruciale beroepen. Aan gebruik van noodopvang zijn geen kosten verbonden.

2. Hoe gaat de overheid de eigen bijdrage van de ouders compenseren? 
De compensatie zal worden overgemaakt aan de 3500 kinderopvangorganisaties. De kinderopvangorganisaties kunnen dan rechtstreeks aan de ouders het te veel betaalde deel, dat wil zeggen het verschil tussen het factuurbedrag en de ontvangen kinderopvangtoeslag, over de periode 16 maart t/m 6 april overmaken aan de ouders. Mocht de situatie onverhoopt langer aanhouden, dan kan deze mogelijkheid bijvoorbeeld met enkele weken verlengd worden.

3. Hoe werkt de compensatie in de praktijk? 
De regeling wordt op dit moment nog nader uitgewerkt. Kinderopvangorganisaties en ouders worden zo spoedig mogelijk hierover geïnformeerd. Om de compensatie te kunnen verstrekken heeft de kinderopvangorganisatie gegevens van de ouder nodig, namelijk hoeveel toeslag de ouder(s) per maand ontvangen. Ouder gaat deze informatie zelf aan de kinderopvangorganisatie verstrekken. Hiervoor wordt een formulier ontwikkeld. Dit zal naar verwachting vóór eind maart beschikbaar zijn en via de kinderopvangorganisatie bij de ouders komen.

4. Wanneer krijgen ik de kosten van de kinderopvang terug? 
De regeling wordt vanaf 23 maart verder uitgewerkt door het ministerie van SZW, Belastingdienst toelagen, Brancheorganisatie Kinderopvang, Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang, BOinK en Voor Werkende Ouders. De details zijn nog niet beschikbaar, wij informeren u zo spoedig mogelijk. Volgt u ook de website van genoemde organisaties.

5. Waarom moet ik eerst betalen en krijg daarna pas terug? 
Het recht op kinderopvangtoeslag geldt alleen als u de factuur heeft betaald. De teruggave van uw eigen bijdrage is gekoppeld aan uw recht op kinderopvangtoeslag. Wij verzoeken u uw factuur van april te betalen.

23 maart 2020

Meer informatie op de website van het RIVM

Actuele informatie coronavirus

Vragen over Natuurfontein en corona?