Informatie Coronavirus

Laatste update: donderdag 28 mei

 

 

Hygiëne-, thuisblijfregels en gepaste afstand per 11 mei 2020 

Vanaf 11 mei zijn al onze kinderen weer welkom Natuurfontein. Natuurlijk blijft de veiligheid en gezondheid van onze pedagogisch medewerkers, kinderen en ouders voorop staan. Wat dat betekent leggen we hieronder uit.

Belangrijke aandachtspunten op een rij

 • Elk kind dient een eigen drinkbeker en fruitbakje of lunchtrommel in de tas te hebben die we kunnen gebruiken voor drinkmomenten en het groentemoment aan het einde van de dag. 
 • Elke dag vragen we bij binnenkomst of de kinderen klachten hebben of dat er in het gezin klachten zijn. Wanneer kinderen (of gezinsleden) klachten vertonen zoals verderop uitgelegd*, moeten kinderen weer mee naar huis. Ook bij twijfel. 
 • Als kinderen klachten ontwikkelen gedurende de dag, nemen we contact op en laten we hen direct ophalen door de ouder.
 • Houd afstand van de kinderen, andere ouders en pedagogisch medewerkers wanneer je jouw kind komt halen of brengen. De pedagogisch medewerkers sturen jouw kind naar je toe.
 • Zorg voor makkelijke schoenen die je kind zelf aan- en uit kan trekken.
 • Haal- en brengmomenten zijn kort!

Algemeen 

 • We werken zoveel mogelijk conform wet- en regelgeving en ons eigen beleid t.a.v. pedagogiek, veiligheid en gezondheid. 
 • We volgen altijd  de richtlijnen vanuit het RIVM, de Rijksoverheid en de brancheorganisatie 
 • Vanuit GGD GHOR NL is er een coulance richtlijn opgesteld voor overmacht situaties als gevolg van corona. 
 • We beperken zo veel als mogelijk wisselingen in groepssamenstelling (ook bij noodopvang). 
 • We herinneren elkaar aan de maatregelen als we ze even vergeten. 

Hygiëne 

 • We passen ons hygiënebeleid strikt toe. Bespreek de hygiëneregels met je kind.
 • Handen wassen doen we conform de richtlijn, vaak en met water en zeep gedurende ten minste 20 seconden. 
 • Hoesten/niezen doe je in de elleboog. 
 • Probeer niet aan je gezicht te zitten. 
 • Op iedere vestiging en in iedere groep zijn zeep en papieren handdoekjes beschikbaar voor binnen en buiten (de zeepkist)
 • Iedereen wast bij binnenkomst op onze locaties hun handen 
 • Volwassenen trekken overschoenen aan bij binnenkomst en gooien deze weg na afloop. Kinderen doen hun schoenen uit.
 • We maken, naast de reguliere schoonmaak, extra vaak de materialen schoon waar wij en de kinderen gebruik van maken. Dat geldt ook voor de plekken die vaak aangeraakt worden (hotspots). 

Gezondheid van kinderen 

 • Elke dag vragen we bij binnenkomst of kinderen klachten hebben. Als ze een van onderstaande klachten vertonen, moeten ze weer mee naar huis. Ook bij twijfel. Als kinderen klachten ontwikkelen gedurende de dag laten we hen direct ophalen. 

De richtlijnen*: 

 • Kinderen met luchtwegklachten (neusverkoudheid, hoesten, moeilijk ademen/benauwdheid) of koorts (vanaf 38 graden) blijven thuis. 
 • Kinderen mogen pas weer naar de opvang als zij 24 uur geen klachten meer hebben. 
 • Als iemand in het huishouden van het kind koorts vanaf 38 graden celsius en/of benauwdheidsklachten heeft, blijft het kind ook thuis. 
 • Als iedereen 24 uur klachtenvrij is, mogen de kinderen weer naar de opvang. 
 • Als iemand in het huishouden van de kinderen getest is op COVID-19 en positief is bevonden, moeten kinderen wachten totdat de positief geteste persoon 24 uur klachtenvrij is en daarna 14 extra dagen thuisblijven. 

Hooikoorts of COVID-19?

Wanneer jouw kind last heeft van hooikoortst, lijken de klachten vaak op verkoudheidsklachten. Denk aan niezen, loopneus of verstopte neus en jeukende ogen. Er zijn dan elk jaar dezelfde klachten in bijna dezelfde periode. Meestal veroorzaakt door de vele pollen in de lucht. Zijn er extra klachten, zoals keelpijn en koorts, dan is dit geen hooikoorts en is de kans groter dat het om het coronavirus gaat. Bekijk ook dit filmpje van het rivm: https://www.youtube.com/watch?v=e5GgZN5rG8Y&feature=youtu.be

Wanneer een kind hooikoorts (klachten) heeft, dan mag het kind naar de BSO, maar dit gaat in goed overleg met je huisarts en Natuurfontein. Juist omdat klachten van hooikoorts en het nieuwe coronavirus erg op elkaar lijken. Bij twijfel van de pedagogisch medewerker of de ouder blijft het kind dus thuis.
De ouder kan contact opnemen met de locatiemanager om te bespreken hoe en wanneer het veilig is voor het kind om te komen. 

Verdenking coronavirus

Conform de richtlijnen vanuit het GGD melden wij, in het geval van (verdenking op) coronavirus, dit bij de GGD afdeling infectieziektebestrijding als er 3 of meer kinderen in een groep zijn met klachten van neusverkoudheid en/of hoesten en/of koorts.
Zo nodig kan Natuurfontein ook contact opnemen met de GGD als een kind langdurig klachten houdt en daardoor niet naar de kinderopvanglocatie mag komen. De GGD stelt vervolgens onderzoek in en neemt zo nodig – met toestemming van de ouders – testen af. Zie hiervoor het RIVM-testbeleid: https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/testen

Halen en brengen 

 • We organiseren de breng- en haalmomenten zo dat er 1,5 meter afstand gehouden kan worden tussen de volwassenen. Denk hierbij aan looproutes, éénrichtingsroutes en het maken van afspraken over breng- en haaltijden om piekmomenten te voorkomen. Indien nodig maken we gebruik van lijnen of afbakening.
 • Haal- en brengmomenten zijn kort en kinderen worden door één ouder gebracht. 
 • We kiezen ervoor om bijzonderheden tijdens een overdracht zoveel mogelijk via flexkids te delen. Belangrijke zaken kunnen natuurlijk altijd (op afstand) persoonlijk besproken worden. 
 • Kinderen worden tijdens vakanties bij de buitendeur of groepsdeur gebracht waar ze worden opgehaald door een pedagogisch medewerker. Aan het einde van de dag brengt een pedagogisch medewerker deze kinderen weer naar de buitendeur of groepsdeur, waar ze worden opgehaald door een ouder. 
 • Oudere BSO-kinderen mogen ook zelfstandig naar binnen komen of naar buiten gaan bij het ophalen. 
 • In overleg met de pedagogisch medewerker kan een ouder – in speciale situaties even – op de groep blijven wanneer een kindje erg veel moeite heeft met wennen, dit altijd op gepaste afstand. 
 • We maken vooraf afspraken over wennen van (nieuwe) kinderen.  
 • Voor drukke momenten maken we met herkenbare markeringen duidelijk waar jullie op gepaste afstand van elkaar kunnen wachten. 

Per vestiging wordt specifiek beleid uitgewerkt t.a.v. het brengen en halen van kinderen.

Eet- en drinkmomenten

 • De20 seconden handen wassen volgens RIVM- richtlijnen
 • Kinderen maken gebruik van de eigen drinkbekers en fruitbakjes/lunchtrommels in de rugtassen.
 • Brood wordt alleen door pedagogisch medewerkers met (20 seconden) gewassen handen aangeraakt en uitgedeeld aan de kinderen.
 • Groenten worden aan het eind van de dag door de pedagogisch medewerkers uitgedeeld in de fruitbakjes/broodtrommel van de kinderen.

Gepaste afstand 

 • De richtlijn van 1,5 meter afstand bewaren geldt niet voor kinderen 
 • We beperken zoveel mogelijk het contact tussen kinderen uit verschillende mixgroepen. 
 • Tussen medewerkers en kinderen ouder dan vier jaar bewaren we zo veel als mogelijk -en werkbaar is- 1,5 meter afstand. Maar de (emotionele) veiligheid staat altijd voorop, bijvoorbeeld bij troosten of een hand geven bij het oversteken etc. Zorg voor makkelijke schoenen die de kinderen zelf aan en uit kunnen doen.
 • Op de buitenschoolse opvang maken we waar nodig gebruik van looproutes, Voor elke vestiging is dit anders en afhankelijk van de mogelijkheden op de vestiging. 
 • Als een vestiging bij of in de school zit, dan houden we ons aan de maatregelen die de school heeft getroffen. 
 • Tussen medewerkers onderling bewaren we 1,5 meter afstand. 
 • We zorgen ervoor dat de binnen- en buitenruimte waar de opvang plaatsvindt, het toelaat om 1,5 meter afstand te bewaren. 
 • Tussen onze pedagogisch medewerkers en ouders bewaren we ALTIJD 1,5 meter afstand. 
 • We organiseren de breng- en haalmomenten van kinderen zo, dat het mogelijk is om 1,5 meter afstand te houden tussen volwassenen. 
 • Het contact met anderen buiten de vestiging beperken we zoveel mogelijk. We maken daarom duidelijke afspraken over de speelplekken. Is het druk, dan zoeken we een andere plek op. 
 • Wanneer er externen, zoals leveranciers of klusjesmannen, langskomen weten wij dat van tevoren, zijn er goede afspraken gemaakt en houden wij hen op gepaste afstand tot onszelf en de kinderen.

Natuurfontein vangt kinderen op van ouders in cruciale beroepen

Ouders in zogenoemde vitale beroepen zoals de zorg en hulpdiensten mogen hun kinderen naar de opvang brengen. Van de ouders die werken in maatschappelijk vitale sectoren of beroepen willen we graag weten of het je lukt opvang voor jouw kind te regelen. Wij hopen van harte dat dit lukt. Mocht dit niet het geval zijn, dan is je kind welkom bij Natuurfontein. De lijst van cruciale beroepen is hier in te zien.

1. Indien je kind WEL komt, wil je dit dan extra bevestigen door op de knop [kort berichtje voor de groep] te drukken en daar in te zetten CRUCIAAL. (Deze knop komt tevoorschijn wanneer je je kind wilt afmelden).
2. Wij weten niet welk beroep je uitoefent en gaan dit vooralsnog ook niet controleren. We spreken je dan ook op je eigen verantwoordelijkheid aan. Valt het werk (van één van beide ouders) onder de cruciale beroepen, dan is je kind deze weken welkom, ook op dagen dat je normaliter geen opvang afneemt. Mail naar info@natuurfontein.nl. Dan plannen we je kind de benodigde dagen extra in zonder extra kosten.

Tijdens de coronacrisis:
• Wij zijn dagelijks van 08.00 uur tot 18:30 uur open op locatie westerpark tot nader order.
• De kinderen graag EIGEN DRINKBEKERS meegeven ivm hygiëne.
• Het kan de komende weken voorkomen dat wij groepen of locaties samenvoegen. Indien dit het geval is informeren we jullie daar dagelijks voor 20.00 uur over per email.
• Het kan zijn dat we meer kinderen in een groep opvangen dan normaal gesproken is toegestaan. De GGD hanteert versoepelde richtlijnen, Natuurfontein zorgt ervoor dat de veiligheid van jullie kinderen altijd gewaarborgd blijft.
• We zullen zoveel als mogelijk buiten blijven spelen in de buurt van de opvang op rustige groene buitenplekken zolang dit mag en
kan. De veiligheid staat hierbij uiteraard voorop. Mochten hier wijzigingen in komen, nemen we dit op bij de updates op deze pagina.

Gezondheidsklachten in het gezin:

 • Kinderen met de bekende gezondheidsklachten, kuchen, hoesten, benauwd, koorts en/of verkouden MOETEN thuis blijven
 • Wanneer kinderen toch gebracht worden, of gedurende de dag bovenstaande klachten ontwikkelen, dan bellen we je om je kind op te (laten) halen.
 • Kinderen die met verkoudheidsklachten, benauwdheid en/of koorts thuis zijn, zijn weer welkom nádat zij 24 uur klachtenvrij zijn geweest.
Bereikbaarheid groepen per locatie voor ouders uit cruciale beroepen
Dagelijks zijn onze PM-ers bereikbaar voor ouders wiens kind(eren) aanwezig zijn op de noodopvang. U kunt ons op de volgende nummers bereiken:
 
Locatie WG terrein:
06-81337915
06-42371712
 
Locatie Westerpark:
06-50837523
06-15267551
 
Locatie Westerparkschool:
020-6860144

Updates

We kijken ernaar uit om jullie kinderen vanaf 11 mei weer te  verwelkomen bij Natuurfontein. Zoals verteld in onze corona update #9, zijn alle basisscholen op dit moment druk bezig om hun lesroosters helder te maken. 

Als BSO volgen wij in principe de lesroosters van de basisscholen, met daarbij een aantal landelijk vastgestelde richtlijnen. Dit gaat voor Natuurfontein een hele grote puzzel worden. Wij bedienen 17 scholen die allemaal op hun eigen manier hun lesroosters vorm gaan geven.

Het is voor deze puzzel van groot belang om zo snel mogelijk te weten wat de wensen/behoeftes van jullie als ouder zijn. Wanneer we de wensen van alle ouders inzichtelijk hebben, kunnen wij gaan starten met de planningspuzzel. Uiterlijk vrijdag 8 mei zorgen wij dat de tijdelijke planning van je kind tot 20 mei inzichtelijk is. Je kunt deze planning vinden in Flexkids.

Ook zal er volgende week nog een brief uitgaan waarin we bespreken hoe wij omgaan met de corona maatregelen op de groep / het ophalen & brengen / de richtlijnen van het RIVM.

Kunnen jullie uiterlijk zondag 3 mei middels onderstaande link van je eigen vestiging de vragen beantwoorden?  

Westerpark

Westerpark West

WG Terrein

1 mei 2020

In de meivakantie is natuurfontein gesloten voor reguliere opvang. De noodopvang gaat wel gewoon door. Vanaf 11 mei gaan we weer open en we kijken er naar uit om uw kinderen dan te mogen verwelkomen. 

22 april 2020

De kinderopvang gaat vanaf 11 mei open op een aangepaste manier. De buitenschoolse opvang (BSO) volgt hierbij hetzelfde regime als de basisscholen. Dat betekent dat we open zijn voor en na schooltijden. Hoe dit exact in zijn werk zal gaan hopen we jullie in de loop van volgende week te kunnen melden. We zijn dit nu gemeentebreed aan het afstemmen.

De overheid blijft, zolang de bijzondere maatregelen gelden, de eigen bijdrage voor de kinderopvang tot aan het maximum uurtarief vergoeden aan ouders. Dit heeft het kabinet besloten op basis van adviezen van deskundigen, zoals medisch specialisten en virologen.

Logistieke uitdagingen
Scholen mogen op dit moment zelf bepalen hoe ze opengaan. Je kunt je voorstellen dat dit een enorme logistieke uitdaging met zich meebrengt. Natuurfontein vangt kinderen op in verschillende leeftijden uit verschillende klassen op verschillende scholen. Ook verzorgen wij noodopvang. De komende tijd zullen we in gesprek gaan met verschillende partijen om te kijken hoe we dit kunnen oplossen.

We doen het samen 
Om het voor iedereen veilig en gezond te houden, hebben we elkaar nodig. We volgen nauwgezet de richtlijnen van het rivm en de GGD en verwachten dit ook van jou als ouder. Wij doen een beroep om dit samen te doen. Alleen zo kunnen we ervoor zorgen dat deze eerste versoepeling van maatregelen veilig verloopt. De GGD zal extra controles uitvoeren op onze vestigingen op de naleving.

De richtlijnen die we hanteren zijn als volgt:

 1. Brengen en halen

Het is ontzettend fijn dat de deuren van Natuurfontein weer open mogen, maar van belang is wel dat er afstand is tussen volwassenen. Daarbij gaat het om pm’ers onderling, ouders onderling, maar ook het contact tussen pm’ers en ouders. Dus:

 • Houdt ten aller tijden 1,5m afstand!
  (Met name op drukke momenten zoals bij ophalen bijvoorbeeld)
 • De overdracht van kinderen gebeurt buiten.
  (Ouders/verzorgers mogen dus niet naar binnen op de locatie.)

Kinderen hoeven geen afstand te houden van elkaar. Dat is simpelweg niet haalbaar voor kinderen in de basisschoolleeftijd.

 1. Gezondheidsklachten in het gezin

Check elke dag hoe de gezondheid ervoor staat in jouw gezin. Twijfel je over jouw eigen gezondheid of die van een gezinslid, breng je kind dan NIET naar school of de BSO. Alleen zo kunnen we corona het hoofd bieden en een veilige omgeving bieden voor je kind, ons personeel en jij zelf. 

De richtlijnen die we hanteren zijn als volgt:

 • Als een gezinslids/huisgenoot verkoudheidsklachten heeft EN koorts of benauwdheid, dan geldt dat iedereen* (het hele gezin) binnen moeten blijven.
 • Kinderen met de bekende gezondheidsklachten, kuchen, hoesten en/of verkouden MOETEN thuis blijven
 • Wanneer kinderen toch gebracht worden, of gedurende de dag bovenstaande klachten ontwikkelen, dan bellen we je om jouw kind op te (laten) halen.
 • Kinderen die met verkoudheidsklachten en/of koorts thuis zijn, zijn weer welkom nádat zij 24 uur klachtenvrij zijn geweest.
 • Kinderen met hooikoorts mogen NIET naar de BSO. Het is moeilijk om te zien of iemand klachten heeft door hooikoorts of (milde) klachten heeft van het coronavirus. Beide kunnen verkoudheidsklachten geven. Je weet dus nooit met 100 procent zekerheid of het hooikoorts is, of het coronavirus.

  Het advies is daarom:
 • Blijf thuis bij klachten, ziek goed uit en vermijd contact met anderen. Heb je 24 uur geen klachten meer? Dan kun je weer naar buiten.
 • Zijn je klachten vergelijkbaar met de klachten die je elk jaar hebt door hooikoorts? Je zou dan anti-histamine-tabletten kunnen gebruiken, om te bekijken of dit je klachten verlicht. Als dit de klachten verlicht, dan is de kans groot dat het hooikoorts is. 
 • Maar, ook dan geldt nog: Heb je 24 uur geen klachten meer? Dan pas kun je weer naar buiten.

Bezetting en personeel
Zoals jullie van ons gewend zijn doen we ons uiterste best de personeelsbezetting dagelijks rond te krijgen. Zodra we meer duidelijkheid hebben van de scholen, kunnen we ook dit punt verder invullen. Op een later moment zullen we jullie hierover verder informeren. 

Speelplekken
In de unieke situatie waarin we ons bevinden heeft dit punt extra aandacht. We merken nu al dat de parken drukker worden, soms zelfs afgezet en de speeltuinen voller lopen. Ook hierover zullen we jullie op een later moment informeren.

We zijn ontzettend blij dat we straks jouw kind weer mogen verwelkomen. Wat zullen de kinderen blij zijn om elkaar weer te zien! Voor nu, hou vol en neem ook eens een kijkje op het Natuurfontein youtube kanaal waar we thuisvideo’s voor de kinderen plaatsen met leuk tips, verhaaltjes, natuureducatie en quizzen delen.

Tot 11 mei!

22 april 2020

Eerder hebben we u geïnformeerd dat door de corona crisis Natuurfontein gesloten is van 16 maart t/m 28 april en dat wij noodopvang bieden aan kinderen van ouders met een cruciaal beroep en aan kwetsbare kinderen in onveilige thuissituaties. Ook informeerden wij u over de compensatie van de ouderbijdrage.

De afgelopen weken is er op landelijk niveau hard gewerkt aan de uitwerking van deze compensatieregeling. Dit kostte tijd omdat de overheid en de kinderopvang een zo eenvoudig mogelijke regeling wilden: weinig extra werk voor ouders en kinderopvangorganisaties, rekening houdend met privacy van ouders, en een zorgvuldige uitvoering met een zo min mogelijk risico op fouten. 

De compensatieregeling voor de ouderbijdrage is nu rond. In dit bericht lichten we de uitwerking van de regeling toe, en leest u wat we van u vragen en wat u van ons kunt verwachten. Zo weet u waar u (financieel) aan toe bent. 

De opbouw van de factuur van de kinderopvang is altijd als volgt. Een deel van de kosten voor de kinderopvang krijgt u vergoed via de kinderopvangtoeslag en een deel is voor uw eigen rekening, dat is de eigen bijdrage. Het gehele bedrag van de factuur betaalt u aan ons als kinderopvangorganisatie.

De overheid compenseert in deze coronatijd de eigen bijdrage van ouders tot aan het maximum uurtarief dat de Belastingdienst hanteert. Voor kinderdagverblijven en peuterspeelzalen is dat € 8,17 per uur, voor bso € 7,02 per uur, voor gastouderopvang € 6,27 per uur. Onze uurprijs ligt boven dit maximum uurtarief. Wij als kinderopvangorganisatie betalen het verschil tussen het maximum uurtarief en het uurtarief dat wij bij u in rekening brengen. Dat betekent dat u de kosten in zijn geheel terug krijgt; een deel via de overheid in de vorm van een subsidie en een deel via ons Natuurfontein.

U hoeft in principe niets te doen. U hoeft niets aan de overheid te vragen of aan ons door te geven. Het bedrag dat u van onze organisatie ontvangt zal worden verrekend met de factuur van mei (aanstaande factuur van 24 april) en de factuur van juni ( 24 mei) opdat we geen dubbele betalingen en incasso’s hoeven uit te voeren. Op de factuur zal er een credit worden vermeld over de betreffende periode.
Het geld dat u ontvangt van de overheid wordt gestort door de Sociale Verzekeringsbank (SVB), op de rekening waarop u de kinderopvangtoeslag ontvangt. U ontvangt een bevestiging van de hoogte van dit bedrag en vervolgens wordt het geld over de periode 16 maart tot en met 28 april in één keer uitbetaald in juni of juli. Als de kinderopvang sluiting verlengd wordt na 28 april, vindt de betaling over deze langere periode in één keer plaats op een later moment.  

Wanneer moet u wel zelf actie ondernemen?
U moet wel zelf actie ondernemen wanneer uw inkomen daalt tijdens deze periode van sluiting. In dat geval vragen we u om dit zo snel mogelijk door te geven aan de Belastingdienst via mijntoeslagen.nl. Wanneer uw inkomen daalt, krijgt u een hoger bedrag aan kinderopvangtoeslag. Deze wijziging kan de Belastingdienst dan bij de volgende uitbetaling van de kinderopvangtoeslag verwerken. 

Ontvangt u geen kinderopvangtoeslag?
Op dit moment is nog niet duidelijk of er compensatie mogelijk is voor ouders die geen kinderopvangtoeslag ontvangen en de kosten voor kinderopvang volledig zelf betalen. De overheid onderzoekt de mogelijkheden en zal hier later op terugkomen. In de intentieverklaring wordt gesproken over alle ouders dus vooralsnog gaan wij ervan uit dat dit in een later stadium alsnog wordt opgelost.

Wat vragen wij van u? 
Wij voeren omstreeks de 24e de incasso voor de maand mei uit. Wij vragen u om deze incasso niet stop te zetten of te storneren, ook al maakt u op dit moment geen gebruik van de kinderopvang. Er zijn meerdere redenen dat we u vragen om de factuur tóch te betalen:

 1. We zijn zo in staat om noodopvang te bieden aan kinderen van ouders in cruciale beroepen.
 2. U kunt er zeker van zijn dat u uw recht op kinderopvangtoeslag behoudt. 
 3. Wij kunnen uw plek in de kinderopvang behouden. 
 4. Op deze manier kunnen we – wanneer de kinderopvang weer open kan – de draad snel weer oppakken en kan uw kind naar de vertrouwde plek met de vertrouwde medewerkers.

Ook als u nu geen gebruik kunt maken van de opvang krijgt u de gemaakte kosten in zijn geheel terug.

Mocht u de incasso hebben stopgezet dan verzoeken we u alsnog de factuur van maart en april te betalen. Mocht dit niet lukken, dan vragen we u met Planning & Plaatsing contact op te nemen. 

In het kort

 • Als u uw factuur van maart en april heeft betaald, dan krijgt u uw eigen bijdrage terug. De overheid kijkt naar de gegevens zoals die bij de Belastingdienst bekend zijn. 
 • Op 24 april wordt door ons het deel van uw eigen bijdrage wat bestaat uit het bedrag dat u aan ons betaalt boven het maximum uurtarief, verrekend met de openstaande factuur van mei.
 • Het deel van de overheid wordt in één totaalbedrag teruggestort aan het einde van de periode van sluiting van de opvang. Noodopvang is kosteloos. Ouders die gebruik maken van de noodopvang – ook als dit meer uren zijn dan in uw overeenkomst staat, hoeven niets extra’s te betalen. 
 • U hoeft niets te doen tenzij uw inkomen daalt, dan vragen wij u dit door te geven aan de Belastingdienst via mijntoeslagen.nl

Voor meer informatie verwijzen we u naar https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/veelgestelde-vragen-per-onderwerp/kinderopvang/ouders
Als u nog vragen heeft, kunt u natuurlijk ook altijd contact met ons opnemen via planning & plaatsing op 020-7701603.

Tot slot willen wij u bedanken voor uw steun, uw begrip en de attente berichten in de afgelopen periode. De betrokkenheid van iedereen is hartverwarmend en geeft blijkt van vertrouwen in Natuurfontein.

We wensen iedereen veel sterkte toe de komende weken, we missen de kinderen heel erg en hopen iedereen snel in goede gezondheid weer te zien!

20 april 2020

Het kabinet werkt aan voorbereidingen om de coronamaatregelen na 28 april geleidelijk te versoepelen. De meeste urgentie krijgen het onderwijs en de kinderopvang.

Alle ministeries moeten protocollen opstellen over hoe sectoren ‘geleidelijk geopend kunnen worden’. Dat staat in een verslag van het overleg van topambtenaren in handen van de politieke redactie van RTL Nieuws.

Flexibiliseren maatregelen
“Er wordt gewerkt aan flexibilisering van maatregelen”, is te lezen. Die maatregelen zullen dan voor advies worden voorgelegd aan de medische experts die verenigd zijn in het Outbreak Management Team, OMT. 

Scholen en kinderopvang krijgen de hoogste prioriteit en hebben de meeste urgentie, staat in het verslag. Daarna is het ‘goed denkbaar’ dat restaurants, bioscopen en sportscholen geleidelijk geopend kunnen worden.

Insiders benadrukken dat een eventuele versoepeling afhankelijk is van de situatie in de gezondheidszorg en een afname van het aantal coronabesmettingen.  

 

14 april 2020

‘Ik heb koorts en/of benauwdheidsklachten, mijn partner heeft geen koorts en/of benauwdheidsklachten en moet naar zijn/haar werk (heeft een cruciaal beroep). Mogen mijn kinderen die geen koorts hebben naar de noodopvang?’ 
Nee, uw kinderen moeten thuisblijven.

De eerdere maatregelen blijven daarnaast gehandhaafd:
• Kinderen met de bekende gezondheidsklachten, kuchen, hoesten en/of verkouden MOETEN thuis blijven
• Wanneer kinderen toch gebracht worden, of gedurende de dag bovenstaande klachten ontwikkelen, dan bellen we je om je kind op te (laten) halen.
• Kinderen die met verkoudheidsklachten en/of koorts thuis zijn, zijn weer welkom nádat zij 24 uur klachtenvrij zijn geweest.

9 april 2020

In de huidige sluitingsperiode van kinderopvang en scholen tot en met 28 april 2020 vallen ook twee nationale feestdagen: Tweede Paasdag (13 april 2020) en Koningsdag (27 april 2020). De doordeweekse noodopvang is op deze dagen gesloten.

7 april

Per 9 april 2020 is ook locatie WG geopend voor noodopvang in verband met het aantal kinderen. Ouders in vitale beroepen mogen hun kinderen naar de opvang brengen.

6 april

De compensatieregeling in het kort:

Ouders die hun facturen gewoon doorbetalen, krijgen de kosten voor kinderopvang gedurende de sluitingsperiode volledig vergoed.

 • De overheid compenseert de eigen bijdrage van ouders tot de maximale uurtarieven die door de Belastingdienst worden vergoed (te weten € 8,17 (kdv) en € 7,02 (bso)).
 • In het geval de uurtarieven van een organisatie de maximum uurtarieven van de overheid overstijgen, wordt dit deel van de kosten door de kinderopvangorganisatie aan ouders vergoed.

2 april

1. Voor wie is de compensatie bedoeld?     
Voor alle ouders die normaliter gebruik maken van kinderopvang en hun factuur ook nu volledig door blijven betalen. Dit geldt óók voor ouders in cruciale beroepen. Aan gebruik van noodopvang zijn geen kosten verbonden. 

2. Hoe gaat de overheid de eigen bijdrage van de ouders compenseren?    
Een van opties is dat de compensatie van de eigen bijdrage van ouders wordt overgemaakt naar de ongeveer 4.000 kinderopvangorganisaties (kinderdagverblijven, peuterspeelzalen, bso’s en gastouderbureaus). De kinderopvangorganisaties maken vervolgens de eigen bijdrage over naar de ouder. Dit betreft de eigen bijdrage over de periode 16 maart tot en met 6 april.

De eigen bijdrage van de ouder is het verschil tussen het factuurbedrag en de ontvangen kinderopvangtoeslag. Mocht de sluiting van de kinderopvang worden verlengd dan kan de overheid besluiten om ook de regeling te verlengen.

3. Hoe werkt de compensatie in de praktijk?
Als de terugbetaling aan de ouder via de kinderopvangorganisaties loopt, heeft de kinderopvangorganisatie gegevens van de ouder nodig. Namelijk hoeveel kinderopvangtoeslag of subsidie de ouder per maand ontvangt. Ouders moeten deze informatie zelf aan de kinderopvangorganisatie doorgeven. Hiervoor wordt een formulier ontwikkeld. Dit zal naar verwachting vóór eind maart beschikbaar zijn en via de kinderopvangorganisatie bij de ouders komen. Voor ouders die geen kinderopvangtoeslag of subsidie ontvangen, wordt waarschijnlijk een apart formulier ontwikkeld.

Er worden ook nog andere opties voor de uitvoering van de terugbetaling bekeken. De regeling wordt op dit moment nog nader uitgewerkt. Kinderopvangorganisaties en ouders worden zo spoedig mogelijk hierover geïnformeerd. Zie ook het antwoord op vraag 2.

4. Wanneer krijgen ik de kosten van de kinderopvang terug?
De regeling wordt vanaf 23 maart verder uitgewerkt door het ministerie van SZW, Belastingdienst toelagen, Brancheorganisatie Kinderopvang, Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang, BOinK en Voor Werkende Ouders. De details zijn nog niet beschikbaar, wij informeren u zo spoedig mogelijk. Volgt u ook de website van genoemde organisaties.

5. Waarom moeten ouders eerst betalen en krijgen zij daarna pas het geld terug?
Een ouder behoudt alleen het recht op kinderopvangtoeslag als de factuur wordt betaald en de teruggave van de eigen bijdrage is gekoppeld aan het recht op kinderopvangtoeslag. Ook blijft de plek behouden als de ouder de factuur als gebruikelijk betaalt en kan de ouder meteen weer gebruik maken van de kinderopvang als die weer regulier opengaat.
Daarnaast is het van groot belang dat de kinderopvang in staat wordt gesteld om kinderen van ouders met een cruciaal beroep noodopvang te bieden. Tenslotte moet voorkomen worden dat door deze crisis een deel van de kinderopvang – door gebrek aan inkomsten – omvalt.

Ouders hoeven dus in principe geen wijzigingen door te geven aan de Belastingdienst of hun kinderopvang stop te zetten, tenzij bijvoorbeeld hun inkomen wijzigt. Geef dit dan wel door aan de Belastingdienst.

Voor gastouderopvang geldt; als een ouder per maand een verschillend aantal uren afneemt bij de gastouder, bijvoorbeeld omdat de ouder onregelmatige diensten draait, ga dan uit van het aantal uren dat normaal gesproken deze maand afgenomen zouden worden. De ouder doet dus alsof de gastouderopvang normaal zou doorlopen.

6. Wat moeten ouders doen als hun inkomen sterk daalt door de Coronacrisis, als zij bijvoorbeeld zzp’er zijn en momenteel geen inkomsten hebben of werkloos worden?
Wanneer hun inkomen wijzigt, moeten ouders dit wel door geven aan de Belastingdienst, zoals zij normaal ook zouden doen. De kinderopvangtoeslag is hoger bij een lager inkomen. Ouders zullen dan dus de kinderopvangtoeslag ontvangen die aansluit op hun actuele inkomen. De wijziging gaat in op de eerste dag van de volgende maand. Aanpassen kan via het portaal van de Belastingdienst.

Bij werkloosheid geldt dat tot drie maanden na het verliezen van werk recht blijft bestaan op kinderopvangtoeslag. Ouders die hun werk verliezen, hoeven dus niet direct hun kind(eren) van de opvang te halen en de plek op de kinderopvang op te geven.

7. Krijg ik een nieuwe factuur?
De regeling wordt vanaf 23 maart verder uitgewerkt . De details zijn nog niet beschikbaar, wij informeren u zo spoedig mogelijk. U wordt ook actief door uw kinderopvangorganisatie of gastouderbureau of gastouder geïnformeerd. Volgt u ook de website van genoemde organisaties

8. Wordt de factuur voor de maand april geïncasseerd en wanneer?
De incasso van de factuur voor de maand april vindt plaats op de datum dat de incasso altijd plaats vindt.

9. De periode die nu wordt genoemd spreekt van 15 maart tot en met 6 april, hoe gaat het daarna?
Alle maatregelen die zijn aangekondigd gelden voor de periode 16 maart tot 6 april. Volgens het ministerie is verlenging van de compensatie gekoppeld aan de overige aangekondigde maatregelen. Met andere woorden: als de kinderopvang langer gesloten blijft zal ook de compensatieregeling mogelijk worden verlengd.

10. Moet ik privacy-gevoelige informatie delen om de eigen bijdrage terug te krijgen?
U moet altijd zelf toestemming geven voor het delen van bijvoorbeeld van de hoogte van de door u ontvangen kinderopvangtoeslag met de kinderopvangorganisatie of andere partijen. De wijze waarop dit gaat gebeuren wordt nog nader uitgewerkt, wij informeren u zo spoedig mogelijk. Volgt u ook de websites van genoemde organisaties.

11. Hoe ziet de compensatieregeling voor ouders eruit in het geval van gastouderbureaus? 
Bij de uitwerking van de compensatieregeling voor gastouderbureaus, wordt meegenomen dat het systeem van de gastouderopvang anders in elkaar zit dan dat van een kindercentrum.

2 april 2020

Premier Rutte kondigde aan dat de sluiting van kinderopvang en scholen in ieder geval wordt verlengd tot en met 28 april. Dit betekent dat de kinderopvang en scholen alleen geopend blijven voor noodopvang aan kinderen van ouders werkzaam in de cruciale beroepen. 
De maatregelen van het kabinet geven onvoldoende duidelijkheid over de situatie in de meivakantie. Zodra daar meer duidelijkheid over is zullen we dit middels een update doorgeven op deze pagina.
Meer informatie is hier te vinden op de website van BOINK

31 maart 2020

Wij willen je bijzonder dringend vragen je kind via de flexapp af te melden zodat wij overzicht hebben over de planning.
Indien je kind WEL komt, wil je dit dan extra bevestigen door op de knop [kort berichtje voor de groep] te drukken en daar in te zetten CRUCIAAL. (Deze knop komt tevoorschijn wanneer je je kind wilt afmelden).

16 maart 2020

Nieuws

De buitenschoolse opvang (BSO) gaat vanaf 8 juni weer volledig open. De kinderen kunnen vanaf dan weer op hun normale vertrouwde dagen op de BSO terecht. Daarmee stopt ook de vergoeding die ouders van de overheid ontvangen voor het doorbetalen van de eigen bijdrage voor de kinderopvang. De vergoeding geldt voor de periode van 16 maart tot 8 juni. De noodopvang overdag stopt in principe. De noodopvang in de avonden en in het weekend is vanaf 8 juni aanstaande alleen voor ouders open die in de zorg werken. Dat heeft het kabinet zojuist bekendgemaakt. 

De kinderdagopvang (kinderen van 0 – 4 jaar) en de gastouderopvang  (kinderen van 0 -12 jaar) zijn al sinds 11 mei volledig open.

Vergoeding ouders eigen bijdrage kinderopvang

Voor recht op de kinderopvangtoeslag betalen ouders een eigen, inkomensafhankelijke, bijdrage. Om te voorkomen dat ouders hierbij betalen voor een dienst die zij tijdens de uitbraak van het coronavirus niet geleverd krijgen, besloot het kabinet ouders met kinderopvangtoeslag die de factuur blijven betalen een vergoeding uit te keren tot aan de maximum uurprijs. Ouders houden op deze manier recht op hun toeslag en hun plek op de kinderopvang totdat deze weer helemaal opengaat. Nu de BSO weer volledig open gaat, stopt deze vergoeding. Het streven is dat ouders de vergoeding voor de eigen bijdrage in juli op hun rekening gestort krijgen. Ouders die gebruik maken van kinderopvang via een gemeentelijke regeling, in het kader van voorschoolse educatie, peuteraanbod of vanwege een sociaal-medische indicatie, krijgen een vergoeding voor hun eigen bijdrage via de gemeente. De vergoeding dekt de periode van 16 maart tot 8 juni. Lees hier de veelgestelde vragen over de compensatieregeling.

Noodopvang

Voor ouders met een cruciaal beroep of werkzaam in de vitale sectoren is er tijdens de coronacrisis noodopvang geregeld voor hun kinderen, zodat zij aan het werk kunnen blijven. Vanaf 8 juni zal deze noodopvang worden afgebouwd, omdat de scholen, kinderdagopvang, gastouderopvang en buitenschoolse opvang weer volledig open gaan. Dit geldt ook voor de noodopvang van kwetsbare kinderen. Vanaf 8 juni is de noodopvang alleen nog beschikbaar in avond, nacht en weekenden voor ouders die in de zorg werken. Mochten ouders toch behoefte hebben aan extra opvang dan kunnen zij dit op de gebruikelijke manier aanvragen bij kinderopvangorganisaties en gastouders. Onderzocht wordt hoe en onder welke voorwaarden in uitzonderlijke gevallen – in onderling overleg tussen werkgever, gemeente en kinderopvangorganisatie – maatwerk mogelijk is voor zorgprofessionals die extra werken vanwege corona-zorg, of inhaalzorg leveren door corona.

Protocollen kinderopvang

De hygiënemaatregelen van het RIVM en protocollen met voorzorgsmaatregelen blijven van kracht. Dit geldt ook voor de protocollen ontwikkeld door branchepartijen Kinderopvang

Basisscholen en de kinderopvang hebben afgelopen week laten zien dat ze elkaar weten te vinden en de opvang van kinderen over het algemeen goed en veilig geregeld hebben. Het kabinet roept op om deze goede samenwerking te blijven doorzetten, ook de komende periode.

Dit is een bericht van de Rijksoverheid.

28 mei 2020

Kinderen die al langere tijd een snotneus hebben mogen voortaan gewoon naar de kinderopvang of school. Ouders kunnen een test aanvragen om er zeker van te zijn dat hun kind niet besmet is met het coronavirus.

Volgens de oude richtlijnen van het RIVM moesten snotterende kinderen thuisblijven. Maar zoals iedereen met jonge kinderen weet: snottebellen horen er nu eenmaal bij.

Anita Pouw is er bekend mee. Haar 3-jarige dochter is chronisch verkouden. “Ze staat op de wachtlijst om geholpen te worden, maar vanwege corona is dat nog niet gebeurd”, vertelt ze aan Editie NL.

Doktersverklaring

Haar dochter gaat drie dagen per week naar de opvang. “Gelukkig heeft ze een doktersverklaring dus mag ze gewoon komen. Daar ben ik heel blij mee, want ik zou echt niet weten wat ik moest doen als ze telkens geweerd werd van de opvang. Ik heb zelf een drukke baan.”

Toch heeft ze begrip voor de oude richtlijnen van het RIVM. “Er is zo weinig bekend over hoe kinderen corona doormaken, dus ik snap wel dat het RIVM elk kind met snotneus wil weren. Maar ik denk dat deze nieuwe richtlijn een opluchting is voor veel ouders van kinderen die gewoon vaak een snotneus hebben, of allergisch zijn.”

BOinK

Ook Gjalt Jellesma van de belangenvereniging van ouders in de kinderopvang (BOinK) is blij met de aanpassingen. “Als je alle kinderen met snotneus zou moeten weigeren, kan de hele opvang dicht.”

Willekeur

Tot nu toe verschilde het volgens Jellesma per opvang hoe streng de medewerkers waren. “Sommige kinderen moesten na een nies of snottebel meteen worden opgehaald. Op ander plekken waren de pedagogisch medewerkers ervan overtuigd dat er een goede reden voor de verkoudheid was, bijvoorbeeld allergie of chronische verkoudheid. Die willekeur is vervelend.”

Bovendien zijn er nu eenmaal veel kinderen die lange periodes snotteren, zegt hij. “Natuurlijk zijn wij van mening dat kinderen die plotseling lopen te snotteren thuis moeten blijven, uit voorzorg. Maar bij een kind dat al weken klachten heeft, is dat onzin.”

Coronatest vragen

Jellesma raadt ouders met twijfels aan een coronatest aan te vragen bij de GGD. “Ga niet zelf voor doktertje spelen, maar neem het zekere voor het onzekere als het patroon van de verkoudheidsklachten toch anders is dan normaal. Laat je dan adviseren door mensen die weten hoe het zit.”

Vaak verkouden

Huisarts Job Nievaart bevestigt dat kinderen veel vaker een verkoudheid of snotneus hebben dan volwassenen. “Daar zijn verschillende oorzaken voor”, zegt hij tegen Editie NL. “Het immuunsysteem is nog niet optimaal dus pikken kinderen op de crèche veel sneller een verkoudsheidsvirus op.”

Bovendien nemen kinderen het niet zo nauw met de hygiëne. “Ze stoppen van alles in hun mond en nemen geen afstand van elkaar. Daarnaast zijn de holtes bij kinderen veel kleiner. Als neusslijmvlies een beetje gezwollen is, zit de neus bij een kind meteen al potdicht. Terwijl wij onze neus een keer ophalen en het dan goed is.”

Chronische verkoudheid

Als een kind vaak verkouden is hoeft dat overigens niet meteen chronische verkoudheid te zijn, zegt hij. “Dat wordt vaak zo genoemd en het is ook mogelijk, maar het kan net zo goed dat een kind regelmatig een verkoudheidsvirus te pakken heeft. Het stikt van de verkoudheidsvirussen op kinderdagverblijven. Daarom zijn de ouders van kinderen ook vaker ziek dan mensen zonder kinderen.”
Bron: RTL Nieuws

28 mei 2020

Om verspreiding van COVID-19 tegen te gaan moet iedereen, dus ook kinderen, met klachten van hoesten en/of neusverkoudheid en/of koorts thuisblijven totdat de klachten ten minste 24 uur over zijn. Zij kunnen dan dus ook niet naar school of kinderopvang komen.

Maar hoe werkt dat als jouw kind chronische luchtwegklachten heeft?
Het is immers niet wenselijk dat kinderen met bekende chronische luchtwegklachten niet toegelaten worden op school of kinderopvang. Ook is het niet wenselijk dat kinderen met nieuwe milde luchtwegklachten langdurig school verzuimen of langdurig geen toegang hebben tot de kinderopvang.

In een nieuwe handreiking laat het RIVM weten hoe er wordt omgegaan met een bestaande, langdurige (neus)verkoudheid bij kinderen.

Wanneer thuisblijven
Iedereen met klachten van hoesten en/of neusverkoudheid en/of koorts moet thuisblijven totdat de klachten ten minste 24 uur over zijn. Dit geldt ook voor kinderen, die dan dus ook niet naar school of kinderopvang mogen komen.

Aandachtspunten:

 • Dit geldt niet voor kinderen met bekende chronische luchtwegklachten; zij mogen wel naar kinderopvang.
 • Voorkom dat kinderen met nieuwe milde luchtwegklachten langdurig geen toegang hebben tot de kinderopvang.

Kinderen met chronische luchtwegklachten 
Kinderen die last hebben van bijvoorbeeld hooikoorts of astma en herkenbare klachten hebben die horen bij deze aandoening mogen wel naar de opvang. Alleen als het klachtenpatroon verandert of als het kind nieuwe klachten krijgt moet het kind thuisblijven.

Zo nodig beoordeelt een aan de GGD verbonden JGZ-arts of arts infectieziektebestrijding de situatie van het individuele kind, in overleg met ouders, kinderopvang en eventueel de huisarts of behandelend arts. Bij twijfel over de oorzaak van de klachten kan het kind getest worden om COVID-19 uit te sluiten of aan te tonen.

Kinderen met nieuw ontstane luchtwegklachten
Bij een kind met nieuw ontstane milde klachten, die langer dan een week aanhouden, kan een test uitgevoerd worden als dit consequenties heeft voor de opvang.

Lees de volledige handreiking op de website van het RIVM.

14 mei 2020

Het is goed nieuws dat op 11 mei de kinderopvang weer volledig open gaat en dat de scholen gedeeltelijk openen. Voor velen dreigt de opening nu echter op een teleurstelling uit te lopen. De samenwerking tussen basisscholen en de buitenschoolse opvang verloopt in veel gevallen stroef, blijkt uit een gezamenlijke enquête onder leden van de BK en BMK.

Eind vorige week publiceerden minister Slob en staatssecretaris Van Ark duidelijke uitgangspunten voor de opening van scholen en kinderopvang. De afgelopen dagen is zichtbaar geworden dat op veel plaatsen scholen inderdaad hele dagen onderwijs aanbieden en er in goede samenwerking met de BSO een sluitend arrangement is gerealiseerd. Aan hen zeggen we: Heel veel dank! Samen zorgen we zo voor een goede start.

Helaas blijkt echter ook zeker de helft van de scholen zich niet te houden aan de uitgangspunten. Scholen is nadrukkelijk gevraagd om de keuze voor de indeling van het onderwijs goed met de kinderopvang af te stemmen en uit te gaan van hele dagen onderwijs. Op basis van de enquête moeten we constateren dat dit in veel gevallen niet gebeurd is. Scholen geven toch halve dagen les aan kinderen, of veranderen hun reguliere schooltijden. Dit doen ze zonder overleg met de kinderopvang. Daarmee ontstaat er tijdens onderwijstijd een gat tussen einde les en begintijd buitenschoolse opvang.

Voor ouders betekent dit dat zij ook op de dagen dat hun kind naar school gaat nog steeds moeten improviseren. Voor de BSO’s betekent het dat zij in een versnipperd schoollandschap moeten zorgen voor adequate opvang. Het ophalen van kinderen van veel verschillende scholen (soms 10-15 verschillende scholen) is altijd al een ingewikkelde logistieke operatie. Er worden hiertoe prachtige puzzels gemaakt met aantallen medewerkers, aantal bakfietsen en andere vervoersopties zodat alle kinderen zo efficiënt mogelijk gehaald kunnen worden. Als dit ineens omgegooid wordt heeft dat behoorlijke implicaties.

Naast de organisatorische vraagstukken, zien de BSO’s zich voor nog een dilemma gesteld. Er is een aantal duidelijke kaders aan hen gegeven door de overheid: er is alleen BSO op dagen dat kinderen naar school gaan; ouders mogen niet méér contracturen afnemen dan normaal en de BSO is geopend tijdens de reguliere openingstijden. Binnen deze kaders kan de BSO geen passend aanbod doen aan ouders wiens school heeft besloten tot afwijkende schooltijden. De richtlijn van de VNG is dan ook helder: Wanneer scholen kortere dagen onderwijs aanbieden, wordt vanuit het Rijk geen geld beschikbaar gesteld om de BSO extra open te laten zijn. Het is primair aan de school om de vrijvallende uren op te vangen. Scholen worden zeer nadrukkelijk verzocht om volledige schooldagen aan te bieden.

Aan scholen die de samenwerking niet hebben gezocht en geen onderlinge afspraken met de kinderopvang hebben gemaakt, kunnen BSO’s nu weinig anders dan zeggen: we doen ons best, maar hou er rekening mee dat het voor jullie school niet gaat lukken om maatwerk te leveren. Het gevolg daarvan is dat jullie je zelf in de logistieke puzzel achteraan zetten, of dat we moeten terugvallen op onze reguliere dienstverlening, op de reguliere tijden en met de kinderen die een contract hebben voor die dag. Kinderen en ouders van jullie school zullen daarvan helaas de dupe zijn.

Voor de kinderopvang, die altijd klaar wil staan om scholen, ouders en kinderen zo goed mogelijk te ondersteunen, is dit een zeer ongebruikelijke stap. We staan altijd klaar: studiedagen, stakingen, schoolreisjes: wij spelen erop in. Een deel van de BSO’s is er ondanks de lastige context in geslaagd om toch een passend aanbod te realiseren. Dat is bewonderingswaardig en vooral voor de betrokken ouders een hele geruststelling. Aan andere ouders, die de dupe zijn van de keuzes van scholen, kunnen wij niet anders dan begrip vragen.

De afgelopen weken is de kinderopvang erin geslaagd om zowel voor kinderen van ouders met cruciale beroepen als voor kwetsbare kinderen een veilige en fijne opvangplek te realiseren. Het is van groot belang dat op 11 mei na deze voor iedereen, maar zeker voor kinderen, ongewone en spannende periode scholen en kinderopvang samen een goede start maken. We vragen scholen die nog geen samenwerking hebben gezocht met de kinderopvang daarom: Gebruik de komende dagen om in samenwerking met de BSO en in het belang van werkende ouders en hun kinderen, alsnog tot een goede oplossing te komen.

Bron

1 mei 2020

Vanaf 6 mei vallen medewerkers in de kinderopvang onder de beroepsgroepen die getest kunnen worden op het Coronavirus, dat meldt het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport in een persbericht. Medewerkers kunnen getest worden op het moment dat zij langer dan 24 uur kampen met Coronaverschijnselen en een arts hebben gezien.

Met onder andere branchepartijen in de kinderopvang is afgesproken dat vanaf 6 mei het personeel zich bij klachten alvast kan laten testen bij de GGD. Zo kunnen zij ook voordat de scholen en kinderopvang open gaan alvast laten vaststellen of zij met het coronavirus besmet zijn geraakt. Over de route voor het testen volgt volgende week verdere informatie vanuit het rivm.

1 mei 2020

Er is een protocol voor de heropening van de kinderopvang. In dit protocol wordt ingegaan op een aantal praktische aspecten rondom veiligheid en hygiëne waar rekening mee gehouden kan worden als de kinderopvang weer opengaat. Denk daarbij aan de toepassing van de 1,5 meter maatregel in de kinderopvang en thuis blijf regels.

Het protocol is opgesteld door de Brancheorganisatie Kinderopvang, de Brancheorganisatie Maatschappelijke Kinderopvang, BOinK, Voor Werkende Ouders en FNV in samenspraak met het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Het dient als handreiking voor de sector bij het opstarten van de kinderopvang. Het protocol kan worden aangepast naar aanleiding van ervaring uit de praktijk.

Dit protocol bevat de algemene maatregelen voor de gehele kinderopvangsector. Elke kinderopvangorganisatie maakt zelf een locatie specifieke uitwerking van dit protocol, waarin ze de concrete maatregelen en acties voor de locaties uitschrijven. Organisaties communiceren hierover tijdig naar ouders en waar mogelijk naar kinderen voor de heropening op 11 mei.
Meer informatie over de heropening is te vinden op de website van Boink.

30 april 2020

Basisscholen en de kinderopvang gaan vanaf 11 mei open op een aangepaste manier. Leerlingen krijgen ongeveer de helft van hun lestijd weer les op school, in kleinere groepen. De andere helft van de tijd krijgen zij thuiswerk. De dagopvang voor 0-4 jarigen gaat volledig open. Dat geldt ook voor de gastouderopvang voor 0-12 jarigen. De buitenschoolse opvang (BSO) volgt hetzelfde regime als de basisscholen. Zij zijn alleen open voor en na schooltijden. Op dagen dat kinderen naar school gaan, is de BSO voor hen beschikbaar. Op andere dagen niet. De overheid blijft de eigen bijdrage voor de kinderopvang vergoeden aan ouders. Leerlingen in het speciaal onderwijs en speciaal basisonderwijs gaan vanaf 11 mei weer alle dagen naar school. Ouders met een cruciaal beroep kunnen gebruik blijven maken van noodopvang.

Dat heeft het kabinet besloten op basis van adviezen van deskundigen, zoals medisch specialisten en virologen. Dankzij de voorzichtige positieve ontwikkeling van het virus ontstaat er ruimte binnen de huidige maatregelen om het onderwijs stapsgewijs op te starten.

Leerlingen terug naar school
Het stapsgewijs openen van de scholen helpt om weer onderwijs te geven in de klas. Zodat alle kinderen weer volwaardig onderwijs krijgen. Ook helpt het om kwetsbare kinderen beter in beeld te krijgen. Daarnaast vermindert dat voor een deel de druk bij ouders, waardoor zij meer ruimte krijgen om beter (thuis) te werken. Het is aan scholen zelf hoe ze vanaf 11 mei het onderwijs op hun school invullen, waarbij wordt uitgegaan van hele dagen onderwijs. Scholen en BSO’s kijken met elkaar hoe de aansluiting tussen school en BSO zo goed mogelijk gerealiseerd kan worden. 

Gezondheidsrisico’s beperkt
Het RIVM geeft aan dat de gezondheidsrisico’s voor kinderen heel beperkt zijn. Het is daarom voor kinderen niet nodig 1,5 meter afstand te houden onderling en ten opzichte van volwassenen alleen wanneer mogelijk. Ouders en leerkrachten moeten onderling wel afstand houden. De huidige hygiënevoorschriften, zoals geen handen schudden, blijven van kracht. Volwassenen en kinderen met gezondheidsklachten of die behoren tot de risicogroepen (boven de 70 jaar of met bepaalde onderliggende aandoeningen) komen niet naar school. De effecten van het openen van de kinderopvang en scholen worden nauwkeurig gemonitord. Pedagogische medewerkers en leraren krijgen als zij klachten hebben, net als in de zorg, de mogelijkheid om zich laagdrempelig te laten testen op het virus.

Voorbereidingen voortgezet onderwijs
In navolging van het primair onderwijs kunnen scholen in het voortgezet onderwijs voorbereidingen treffen. Vanaf dinsdag 2 juni kunnen leerlingen ook daar weer (deels) naar school. Voorwaarde daarvoor is een positief advies van de deskundigen binnen het Outbreak Management Team op basis van actuele ontwikkelingen. Ook moet de fysieke 1,5 meter afstand geborgd kunnen worden. Tot die tijd krijgen middelbare scholieren hun onderwijs op afstand. Daarbij blijven scholen nu al open voor de afronding van schoolexamens en voor noodopvang voor onder andere kwetsbare leerlingen. Studenten in het middelbaar beroepsonderwijs en in het hoger onderwijs krijgen voorlopig nog onderwijs op afstand.

Voorbereidingstijd voor scholen
Het kabinet kiest er bewust voor om basisscholen en de kinderopvang op 11 mei te openen, zodat de scholen en de kinderopvangsector voldoende voorbereidingstijd hebben. Scholen krijgen van de PO-raad en de vakbonden informatie over de protocollen die op basis van de richtlijnen van het RIVM zijn opgesteld. Momenteel ontwikkelen branchepartijen samen met het ministerie van SZW een protocol voor de kinderopvang. 

Noodopvang als kinderopvang en scholen weer open zijn
Voor wat betreft de noodopvang na 11 mei voor kinderen van ouders in cruciale beroepen en kwetsbare kinderen geldt dat deze doorloopt. Dit betekent dat scholen gedurende schooltijd verantwoordelijk zijn voor de opvang van kinderen van vier jaar en ouder die tot deze groepen behoren voor de dagen dat zij niet naar school kunnen. Voor en na school kunnen deze kinderen net zoals nu bij de kinderopvang terecht. Gemeenten blijven verantwoordelijk voor het realiseren van noodopvang in avond, nacht en weekend.

Dit is een bericht van Rijksoverheid.nl

22 april 2020

BOinK, BK en BMK hebben afgelopen weken hard gewerkt aan de compensatieregeling voor de kosten van kinderopvang. Goed nieuws is dat de regeling voor de grootste groep ouders rond is. Nu willen ze het ministerie van SZW helpen bij het vormgeven van de regeling voor de ouders die nu niet voor de compensatie in aanmerking komen. Dat doen ze door met een vragenlijst in kaart te brengen om hoeveel ouders het gaat en wat de specifieke situatie van deze ouders is. Behoort u tot deze groep dan kunt u de vragenlijst invullen op de website van Boink.

De informatie die ze via deze vragenlijst verzamelen wordt gebruikt om staatssecretaris Van Ark ervan te overtuigen dat er ook een compensatieregeling moet komen voor ouders die geen kinderopvangtoeslag ontvangen. Het is uitdrukkelijk de bedoeling om alleen de ouders in beeld te brengen die geen kinderopvangtoeslag ontvangen en niet gebruik maken van een gemeentelijke regeling. De vragenlijst is alleen in te vullen als u:

 • geen kinderopvangtoeslag ontvangt en/of
 • geen subsidie via de gemeente krijgt (bijvoorbeeld voor voorschoolse educatie, VE of op basis van een sociaal medische indicatie, SMI). (Voor deze groep ouders is er al wel compensatie geregeld, zie deze veelgestelde vragen over de compensatieregeling op de website van BOINK). 

Uiteraard willen ze een reactie van zoveel mogelijk ouders die in deze groep vallen. U kunt het bericht op de website van BOINK delen op sociale media of andere wijze.

21 april 2020

Wij zijn dagelijks van 08.00 uur tot 18:30 uur open op locatie Westerpark tot nader order.

16 maart 2020

Ja:
Betaal de factuur voor opvang zoals u dat altijd doet. Pas niets aan bij de Belastingdienst voor uw kinderopvangtoeslag, zo houdt u uw recht op opvang en de toeslag en wordt deze doorbetaald. U hoeft geen wijzigingen door te geven of uw kinderopvang stop te zetten.

16 maart 2020

1. Voor wie is de compensatie bedoeld? 
Voor alle ouders die normaliter gebruik maken van kinderopvang en hun factuur ook nu volledig door blijven betalen. Dit geldt óók voor ouders in cruciale beroepen. Aan gebruik van noodopvang zijn geen kosten verbonden.

2. Hoe gaat de overheid de eigen bijdrage van de ouders compenseren? 
De compensatie zal worden overgemaakt aan de 3500 kinderopvangorganisaties. De kinderopvangorganisaties kunnen dan rechtstreeks aan de ouders het te veel betaalde deel, dat wil zeggen het verschil tussen het factuurbedrag en de ontvangen kinderopvangtoeslag, over de periode 16 maart t/m 6 april overmaken aan de ouders. Mocht de situatie onverhoopt langer aanhouden, dan kan deze mogelijkheid bijvoorbeeld met enkele weken verlengd worden.

3. Hoe werkt de compensatie in de praktijk? 
De regeling wordt op dit moment nog nader uitgewerkt. Kinderopvangorganisaties en ouders worden zo spoedig mogelijk hierover geïnformeerd. Om de compensatie te kunnen verstrekken heeft de kinderopvangorganisatie gegevens van de ouder nodig, namelijk hoeveel toeslag de ouder(s) per maand ontvangen. Ouder gaat deze informatie zelf aan de kinderopvangorganisatie verstrekken. Hiervoor wordt een formulier ontwikkeld. Dit zal naar verwachting vóór eind maart beschikbaar zijn en via de kinderopvangorganisatie bij de ouders komen.

4. Wanneer krijgen ik de kosten van de kinderopvang terug? 
De regeling wordt vanaf 23 maart verder uitgewerkt door het ministerie van SZW, Belastingdienst toelagen, Brancheorganisatie Kinderopvang, Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang, BOinK en Voor Werkende Ouders. De details zijn nog niet beschikbaar, wij informeren u zo spoedig mogelijk. Volgt u ook de website van genoemde organisaties.

5. Waarom moet ik eerst betalen en krijg daarna pas terug? 
Het recht op kinderopvangtoeslag geldt alleen als u de factuur heeft betaald. De teruggave van uw eigen bijdrage is gekoppeld aan uw recht op kinderopvangtoeslag. Wij verzoeken u uw factuur van april te betalen.

23 maart 2020

Meer informatie op de website van het RIVM

Vragen over Natuurfontein en corona?

Actuele informatie coronavirus