Beslisboom 'neusverkouden kinderen toelaten op de kinderopvang/school' 0-12 jaar

In samenwerking met AJN Jeugdartsen Nederland heeft BOINK een vragenlijst en beslisboom ontwikkeld. Medewerkers in de kinderopvang (van kinderdagverblijven, bso's, peuteropvang en gastouders) en leerkrachten van het basisonderwijs kunnen deze gebruiken om te bepalen of een kind met een neusverkoudheid wel of niet naar de kinderopvang / school kan komen.

De beslisboom kan hier worden gedownload.

Compensatie eigen bijdrage kinderopvang voor ouders die geen toeslag ontvangen is nu ook rond

Op de begroting van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) is inmiddels €8,5 miljoen gereserveerd voor ouders die nog geen compensatie hebben ontvangen voor de door hen betaalde kinderopvang tijdens de coronasluiting.

De begroting van het ministerie van SZW voor het lopende jaar (2020) is aangepast. Er staat nu bij artikel 7 ‘kinderopvang’ dat de uitgaven met 8,5 miljoen worden verhoogd. Dit bedrag is voor de compensatie van de eigen bijdrage van ouders die geen recht hebben op kinderopvangtoeslag en niet onder de gemeentelijke doelgroep vallen (d.w.z. ouders die niet vanuit de gemeente vergoeding voor kinderopvang ontvangen). Hoe de compensatie uitgekeerd gaat worden en wie deze regeling gaat uitvoeren, is nog niet bekend. Het zal ongetwijfeld nog een aantal maanden duren voordat de betreffende ouders het geld op hun rekening ontvangen.

Vertel me meer.

Mag je kind na terugkomst uit oranje/rood gebied gewoon weer naar school en BSO?

Ouders en kinderen jonger dan 4 jaar die in landen met code oranje/rood geweest zijn, moeten na terugkomst in Nederland 14 dagen thuisblijven. Kinderen van 4 t/m 12 jaar oud die geen klachten hebben die passen bij corona (hoesten en/of neusverkouden en/of koorts) mogen wel naar school, de buitenschoolse opvang en sporten. Een overzicht van de oranje en rode landen is hier te vinden. Hier vind je de beslisboom oranje/rood gebied en kun je zien of jouw kind naar school of de BSO mag.

Landen met een verhoogd risico op corona kunnen het label oranje of rood krijgen. Dat betekent dat vakantie naar deze landen wordt afgeraden.

Aangescherpte hygiënemaatregelen

Natuurfontein volgt de richtlijnen van het RIVM

De belangrijkste maatregel is op dit moment extra aandacht voor goede hygiëne. Daarom hanteren wij vooralsnog de volgende aanwijzingen:

 • Was je handen regelmatig en goed. Op de site van het RIVM (https://www.rivm.nl/hygiene/handen-wassen) staat een duidelijke uitleg wat onder ‘goed handen wassen’ wordt verstaan.
 • Kinderen dienen bij binnenkomst direct de handen te wassen.
 • Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog.
 • Gebruik papieren zakdoekjes.
 • Schudt geen handen.
 • Maak plekken waar ziekteverwekkers vaker aanwezig zijn en sneller worden verspreid, regelmatig schoon. Voorbeelden zijn de wc en dingen die mensen vaak aanraken; denk aan deurklinken, lichtknoppen en trapleuningen.
 • Omdat we als Natuurfontein het grootste gedeelte van de dag buiten zijn, hebben we speciale hygiëneboxen samengesteld. In deze boxen zitten zeep, papieren (hand)doeken, ontsmettingsgel, plastic handschoenen en papieren zakdoekjes. De handen van de kinderen worden gewassen onder duidelijke instructie en toezicht van de pm-er. Daarna wordt deze gedroogd met keukenpapier. Het kind gooit het papiertje in de prullenbak. Evt. wordt er nog gedesinfecteerd.
 • Kinderen kunnen naar binnen, ouders vragen we bij de deur te wachten. Graag afstand houden bij de voordeur. De pm-ers zorgen dat je kind klaarstaat.
 • Geef je kind(eren) een eigen drinkbeker mee naar Natuurfontein

Koorts binnen het gezin, mag mijn kind naar Natuurfontein?

‘Ik heb koorts, mijn partner heeft geen koorts en moet naar zijn/haar werk (heeft een cruciaal beroep). Mogen mijn kinderen die geen koorts hebben naar de noodopvang?’ Nee, uw kinderen moeten thuisblijven.

De eerdere maatregelen blijven daarnaast gehandhaafd:

 • Kinderen met de bekende gezondheidsklachten, kuchen, hoesten en/of verkouden MOETEN thuis blijven
 • Wanneer kinderen toch gebracht worden, of gedurende de dag bovenstaande klachten ontwikkelen, dan bellen we je om je kind op te (laten) halen.
 • Kinderen die met verkoudheidsklachten en/of koorts thuis zijn, zijn weer welkom nádat zij 24 uur klachtenvrij zijn geweest.

Ouders kunnen de eigen bijdrage voor kinderopvang terugkrijgen

1. Voor wie is de compensatie bedoeld?
Voor alle ouders die normaliter gebruik maken van kinderopvang en hun factuur ook nu volledig door blijven betalen. Dit geldt óók voor ouders in cruciale beroepen. Aan gebruik van noodopvang zijn geen kosten verbonden.

2. Hoe gaat de overheid de eigen bijdrage van de ouders compenseren?
De compensatie zal worden overgemaakt aan de 3500 kinderopvangorganisaties. De kinderopvangorganisaties kunnen dan rechtstreeks aan de ouders het te veel betaalde deel, dat wil zeggen het verschil tussen het factuurbedrag en de ontvangen kinderopvangtoeslag, over de periode 16 maart t/m 6 april overmaken aan de ouders. Mocht de situatie onverhoopt langer aanhouden, dan kan deze mogelijkheid bijvoorbeeld met enkele weken verlengd worden.

3. Hoe werkt de compensatie in de praktijk?
De regeling wordt op dit moment nog nader uitgewerkt. Kinderopvangorganisaties en ouders worden zo spoedig mogelijk hierover geïnformeerd. Om de compensatie te kunnen verstrekken heeft de kinderopvangorganisatie gegevens van de ouder nodig, namelijk hoeveel toeslag de ouder(s) per maand ontvangen. Ouder gaat deze informatie zelf aan de kinderopvangorganisatie verstrekken. Hiervoor wordt een formulier ontwikkeld. Dit zal naar verwachting vóór eind maart beschikbaar zijn en via de kinderopvangorganisatie bij de ouders komen.

4. Wanneer krijgen ik de kosten van de kinderopvang terug?
De regeling wordt vanaf 23 maart verder uitgewerkt door het ministerie van SZW, Belastingdienst toelagen, Brancheorganisatie Kinderopvang, Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang, BOinK en Voor Werkende Ouders. De details zijn nog niet beschikbaar, wij informeren u zo spoedig mogelijk. Volgt u ook de website van genoemde organisaties.

5. Waarom moet ik eerst betalen en krijg daarna pas terug ?
Het recht op kinderopvangtoeslag geldt alleen als u de factuur heeft betaald. De teruggave van uw eigen bijdrage is gekoppeld aan uw recht op kinderopvangtoeslag. Wij verzoeken u uw factuur van april te betalen.

Mijn kind blijft sinds 16 maart verplicht thuis, moet ik blijven betalen voor opvang?

Ja: Betaal de factuur voor opvang zoals u dat altijd doet. Pas niets aan bij de Belastingdienst voor uw kinderopvangtoeslag, zo houdt u uw recht op opvang en de toeslag en wordt deze doorbetaald. U hoeft geen wijzigingen door te geven of uw kinderopvang stop te zetten.

FAQ over Corona crisis en de kinderopvang

RIVM: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/veelgestelde-vragen-over-coronavirus-en-kinderopvang.

Beslisboom 'neusverkouden kinderen toelaten op de kinderopvang/school' 0-6 jaar en 7-12 jaar

In samenwerking met AJN Jeugdartsen Nederland heeft BOINK een vragenlijst en beslisboom ontwikkeld. Medewerkers in de kinderopvang (van kinderdagverblijven, bso's, peuteropvang en gastouders) en leerkrachten van het basisonderwijs kunnen deze gebruiken om te bepalen of een kind met een neusverkoudheid wel of niet naar de kinderopvang / school kan komen.

De beslisboom kan hier worden gedownload.

Compensatie eigen bijdrage kinderopvang voor ouders die geen toeslag ontvangen is nu ook rond

Op de begroting van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) is inmiddels €8,5 miljoen gereserveerd voor ouders die nog geen compensatie hebben ontvangen voor de door hen betaalde kinderopvang tijdens de coronasluiting.

De begroting van het ministerie van SZW voor het lopende jaar (2020) is aangepast. Er staat nu bij artikel 7 ‘kinderopvang’ dat de uitgaven met 8,5 miljoen worden verhoogd. Dit bedrag is voor de compensatie van de eigen bijdrage van ouders die geen recht hebben op kinderopvangtoeslag en niet onder de gemeentelijke doelgroep vallen (d.w.z. ouders die niet vanuit de gemeente vergoeding voor kinderopvang ontvangen). Hoe de compensatie uitgekeerd gaat worden en wie deze regeling gaat uitvoeren, is nog niet bekend. Het zal ongetwijfeld nog een aantal maanden duren voordat de betreffende ouders het geld op hun rekening ontvangen.

Vertel me meer.

Mag je kind na terugkomst uit oranje/rood gebied gewoon weer naar school en BSO?

Ouders en kinderen jonger dan 4 jaar die in landen met code oranje/rood geweest zijn, moeten na terugkomst in Nederland 14 dagen thuisblijven. Kinderen van 4 t/m 12 jaar oud die geen klachten hebben die passen bij corona (hoesten en/of neusverkouden en/of koorts) mogen wel naar school, de buitenschoolse opvang en sporten. Een overzicht van de oranje en rode landen is hier te vinden. Hier vind je de beslisboom oranje/rood gebied en kun je zien of jouw kind naar school of de BSO mag.

Landen met een verhoogd risico op corona kunnen het label oranje of rood krijgen. Dat betekent dat vakantie naar deze landen wordt afgeraden.

Aangescherpte hygiënemaatregelen

Natuurfontein volgt de richtlijnen van het RIVM

De belangrijkste maatregel is op dit moment extra aandacht voor goede hygiëne. Daarom hanteren wij vooralsnog de volgende aanwijzingen:

 • Was je handen regelmatig en goed. Op de site van het RIVM (https://www.rivm.nl/hygiene/handen-wassen) staat een duidelijke uitleg wat onder ‘goed handen wassen’ wordt verstaan.
 • Kinderen dienen bij binnenkomst direct de handen te wassen.
 • Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog.
 • Gebruik papieren zakdoekjes.
 • Schudt geen handen.
 • Maak plekken waar ziekteverwekkers vaker aanwezig zijn en sneller worden verspreid, regelmatig schoon. Voorbeelden zijn de wc en dingen die mensen vaak aanraken; denk aan deurklinken, lichtknoppen en trapleuningen.
 • Omdat we als Natuurfontein het grootste gedeelte van de dag buiten zijn, hebben we speciale hygiëneboxen samengesteld. In deze boxen zitten zeep, papieren (hand)doeken, ontsmettingsgel, plastic handschoenen en papieren zakdoekjes. De handen van de kinderen worden gewassen onder duidelijke instructie en toezicht van de pm-er. Daarna wordt deze gedroogd met keukenpapier. Het kind gooit het papiertje in de prullenbak. Evt. wordt er nog gedesinfecteerd.
 • Kinderen kunnen naar binnen, ouders vragen we bij de deur te wachten. Graag afstand houden bij de voordeur. De pm-ers zorgen dat je kind klaarstaat.
 • Geef je kind(eren) een eigen drinkbeker mee naar Natuurfontein

Koorts binnen het gezin, mag mijn kind naar Natuurfontein?

‘Ik heb koorts, mijn partner heeft geen koorts en moet naar zijn/haar werk (heeft een cruciaal beroep). Mogen mijn kinderen die geen koorts hebben naar de noodopvang?’ Nee, uw kinderen moeten thuisblijven.

De eerdere maatregelen blijven daarnaast gehandhaafd:

 • Kinderen met de bekende gezondheidsklachten, kuchen, hoesten en/of verkouden MOETEN thuis blijven
 • Wanneer kinderen toch gebracht worden, of gedurende de dag bovenstaande klachten ontwikkelen, dan bellen we je om je kind op te (laten) halen.
 • Kinderen die met verkoudheidsklachten en/of koorts thuis zijn, zijn weer welkom nádat zij 24 uur klachtenvrij zijn geweest.

Ouders kunnen de eigen bijdrage voor kinderopvang terugkrijgen

1. Voor wie is de compensatie bedoeld?
Voor alle ouders die normaliter gebruik maken van kinderopvang en hun factuur ook nu volledig door blijven betalen. Dit geldt óók voor ouders in cruciale beroepen. Aan gebruik van noodopvang zijn geen kosten verbonden.

2. Hoe gaat de overheid de eigen bijdrage van de ouders compenseren?
De compensatie zal worden overgemaakt aan de 3500 kinderopvangorganisaties. De kinderopvangorganisaties kunnen dan rechtstreeks aan de ouders het te veel betaalde deel, dat wil zeggen het verschil tussen het factuurbedrag en de ontvangen kinderopvangtoeslag, over de periode 16 maart t/m 6 april overmaken aan de ouders. Mocht de situatie onverhoopt langer aanhouden, dan kan deze mogelijkheid bijvoorbeeld met enkele weken verlengd worden.

3. Hoe werkt de compensatie in de praktijk?
De regeling wordt op dit moment nog nader uitgewerkt. Kinderopvangorganisaties en ouders worden zo spoedig mogelijk hierover geïnformeerd. Om de compensatie te kunnen verstrekken heeft de kinderopvangorganisatie gegevens van de ouder nodig, namelijk hoeveel toeslag de ouder(s) per maand ontvangen. Ouder gaat deze informatie zelf aan de kinderopvangorganisatie verstrekken. Hiervoor wordt een formulier ontwikkeld. Dit zal naar verwachting vóór eind maart beschikbaar zijn en via de kinderopvangorganisatie bij de ouders komen.

4. Wanneer krijgen ik de kosten van de kinderopvang terug?
De regeling wordt vanaf 23 maart verder uitgewerkt door het ministerie van SZW, Belastingdienst toelagen, Brancheorganisatie Kinderopvang, Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang, BOinK en Voor Werkende Ouders. De details zijn nog niet beschikbaar, wij informeren u zo spoedig mogelijk. Volgt u ook de website van genoemde organisaties.

5. Waarom moet ik eerst betalen en krijg daarna pas terug ?
Het recht op kinderopvangtoeslag geldt alleen als u de factuur heeft betaald. De teruggave van uw eigen bijdrage is gekoppeld aan uw recht op kinderopvangtoeslag. Wij verzoeken u uw factuur van april te betalen.

Mijn kind blijft sinds 16 maart verplicht thuis, moet ik blijven betalen voor opvang?

Ja: Betaal de factuur voor opvang zoals u dat altijd doet. Pas niets aan bij de Belastingdienst voor uw kinderopvangtoeslag, zo houdt u uw recht op opvang en de toeslag en wordt deze doorbetaald. U hoeft geen wijzigingen door te geven of uw kinderopvang stop te zetten.

FAQ over Corona crisis en de kinderopvang

RIVM: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/veelgestelde-vragen-over-coronavirus-en-kinderopvang.