Contactgegevens

 

Natuurfontein Support

Beste klant, aangezien wij veel buiten zijn, een klein support team hebben en tussen de bedrijven door je graag goed te woord willen staan, geven wij de voorkeur om zoveel als mogelijk per flexkids en email te communiceren of via je eigen Locatie Coördinator . Dan nemen wij zo snel als mogelijk persoonlijk contact met je op.

Bestaande ouders: Let svp even op onderstaande aandachtspunten:

  • Afmelden van aanwezigheid via de flexkids  App / ouderportaal.
  • Aanvragen van een extra dag via de flexkids App / ouderportaal.
  • Heeft u iets bijzonders te melden aangaande uw kind die dag? Zet het in de App: Opvangkalender / Dag van opvang / Notitie. Dan komt het ook bij de juiste medewerker van die dag aan
  • contractaanpassingen, opzeggingen, uitbreiding opvang verzoeken svp via mailen naar Plaatsing@natuurfontein.nl
  • Eenmaal geaccordeerde ruildagverzoeken / incidenteleopvang kunnen NIET geannuleerd worden
Members: Please note the following points for attention:
 
  • Unsubscribe from presence via the flexkids App / ouderportaal.
  • Request an extra day via the flexkids App / ouderportaal.
  • Do you have anything special to say about your child that day? Put it in the App: Daycare Calendar / Day of Daycare / Note. Then it also comes to the right employee for that day
  • please adjust contract changes, cancellations, extend childcare requests through plaatsing@natuurfontein.nl
  • Once approved exchange day requests / incidental care CANNOT be canceled
 

Ons telefoonnummer: 020-7701603

Bezoekadres: Westerpark 1a, 
1013RR, Amsterdam

KVK nr. 66722047
BTW nr. NL8566.72.853.B.01

 

Contact formulier


This site is protected by reCAPTCHA and the Google
Privacy Policy and
Terms of Service apply.