Beleid

Kindbeleid
Algemeen beleid
Personeelsbeleid

Kindbeleid

Zoals je in ons beleid kunt lezen staan de kinderen bij ons ‘centraal’. Natuurfontein biedt daarom kinderopvang aan waarbij kinderen zoveel mogelijk buiten zijn, in de (stads)natuur. Ze ontdekken de stad, ervaren de stadsnatuur maar ontdekken ook zichzelf, hun eigen ‘natuur’. Dit alles binnen de veilige context.

Er is goed nagedacht over alle aspecten die terugkomen in ons beleid, waaronder de voeding, het medewerker/kind ratio (1 op 10), ieder kind heeft een eigen mentor en de natuuractiviteiten. Wil je hier meer over weten? Klik dan hier voor een uitgebreide beschrijving.

Algemeen beleid

Natuurfontein heeft met veel toewijding het pedagogisch beleid, genaamd ‘Natuurtalenten’, samengesteld. Deze kan je vinden door hier te klikken.

Verder stelt Natuurfontein hoge eisen aan de veiligheid, gezondheid en persoonlijke hygiëne. Jaarlijks worden er inventarisaties gehouden om de kwaliteit hiervan te meten en eventueel aan te scherpen. Tevens kan je lezen hoe wij te werk gaan met bv. de meldcode of klachtenprocedure onder de link ‘belangrijke documenten’.

Ook de laatste inspectierapporten van de GGD zijn te vinden onder de link ‘belangrijke documenten’.

Personeelsbeleid

Om kwaliteit te kunnen leveren voor de kinderen zijn alle medewerkers van Natuurfontein pedagogisch geschoold en gediplomeerd volgens de voorwaarden, zoals deze omschreven staan in de cao kinderopvang.

EVC-traject

Omdat Natuurfontein op zoek is naar echte ‘natuurtalenten’, komt het weleens voor dat we een talent hebben gevonden zonder de juiste papieren. Met deze medewerker gaan we een EVC-traject aan, zodat hij of zij na dit traject wel bevoegd is om in de kinderopvang te werken.

Stagiaires

Natuurfontein biedt stagiaires de kans om zich te ontwikkelen binnen onze organisatie. Dit betekent o.a. dat zij ondersteunend mee zullen draaien op de groep, maar nooit verantwoordelijk zijn voor de kinderen. Er is altijd een gediplomeerde medewerker aanwezig.  

Je kind direct aanmelden

Inschrijven